BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Prawo wewnętrzne

Statut

 

Zarządzenie nr 24/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro oraz regulaminu dokonywania wydatków publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości 30 000 euro

 

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro oraz regulaminu dokonywania wydatków publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości 30 000 euro

 

Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku

 

Zarządzenie nr 24/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro oraz regulaminu dokonywania wydatków publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości 30 000 euro

 

Informacja o przetwarzaniu danych