II Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego

II Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego

23 lutego 2018r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się II Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego, w którym udział wzięli uczniowie gimnazjów i liceów województwa podkarpackiego, w tym uczniowie naszej szkoły. Festiwal został zorganizowany przez Instytut Filologii Rosyjskiej. Zebranych przywitali: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Sylwester Czopek, Konsul Generalny A.N. Minin i kierownik Departamentu Języka Rosyjskiego RONiK A. Dodonov, którzy podkreślili znaczenie festiwalu w popularyzacji języka i kultury rosyjskiej w Polsce, a także podziękowali dr Małgorzacie Dziedzic za zorganizowanie imprezy.

W ramach festiwalu przeprowadzono trzy konkursy: wiedzy o Rosji, test leksykalno – gramatyczny oraz konkurs recytatorski. W konkursie wiedzy o Rosji, uczeń naszej szkoły Eliasz Urban z klasy 3 H zajął trzecie miejsce. Jest to bardzo duże osiągnięcie, ponieważ o palmę pierwszeństwa rywalizowało pięćdziesięciu uczestników.

Cieszy fakt, że zainteresowanie nauką języka rosyjskiego z każdym rokiem wzrasta. Młodzi ludzie uważają, że język rosyjski i kultura rosyjska są piękne i warte poznania. Znajomość języka rosyjskiego ułatwi studia medyczne na Ukrainie, znalezienie pracy oraz przyda się podczas wyjazdów zagranicznych.

Aleksandra Zdulska