Klasa ekonomiczna na Uniwersytecie Rzeszowskim

Klasa ekonomiczna na Uniwersytecie Rzeszowskim

Klasa pierwsza Technikum Ekonomicznego w dniu 15 marca 2018 roku uczestniczyła w „Warsztatach Edukacji Konsumenckiej” organizowanych przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego dla klas patronackich. Spotkanie miało na celu podniesienie wiedzy ekonomicznej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Odbyło się ono w Rzeszowie w obiektach kampusu „ZALESIE” na ulicy M. Ćwiklińskiej 2.

Warsztaty otworzył Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR, a miały one formę trzech 45-minutowych zajęć o tematyce:

  • Techniki wpływu i manipulacji oddziałujące na postawy konsumpcyjne – dr Władysława Jastrzębska
  •  Nieracjonalny konsument  – mgr Jakub Bartak
  • Mózg na zakupach – dr Tomasz Surmacz

Warsztaty pogłębiły umiejętności młodych konsumentów w poruszaniu się po rynku oraz wzmocniły asertywne podejście do oferty rynkowej i narzędzi marketingowych.

Po zajęciach odbył się spacer po kampusie –  obejrzeliśmy m.in. sale wykładowe, bibliotekę i czytelnię.

Bardzo dziękujemy dr. Piotrowi Cyrkowi- Pełnomocnikowi Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi za zorganizowanie warsztatów.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo-prawnej.

Małgorzata Borkowska