Klasy

Home / Klasy

Stan z dnia: 01.09.2017r.

Lp. Klasa Oddział Liczba
uczniów
Wychowawca
KLASY 1
1 1a biol-chem 42 Szeliga Małgorzata
2 1b biol-chem-mat 29 Skrzat Marta
3 1c mat-fiz 34 Burda Agnieszka
4 1d mat-inf 28 Majcher Bogusław
5 1e mat-geo 24 Rynkiewicz Katarzyna
6 1f mat-jęz 31 Wójtowicz Bogdan
7 1g językowa 32 Lizak Agnieszka
8 1h hum-praw 33 Mielniczek Anna
9 1w wojsk 30 Rauza Adrian
10 1TE tech-ek 24 Borkowska Małgorzata
11 1TL tech-log 34 Makówka Andrzej
12 1TS tech-sped 24 Sarzyńska Małgorzata
KLASY 2
1 2a biol-chem 30 Półćwiartek Dariusz
2 2b biol-chem 32 Dubiel Agnieszka
3 2c biol-chem-mat 34 Sudoł Monika
4 2d mat-fiz 41 Majewski Andrzej
5 2e mat-inf 25 Gurdziel Barbara
6 2f mat-geo 39 Świeżawska-Grzywna Alicja
7 2g mat-jęz 19 Baj Bożena
8 2h hum-praw 31 Małecki Krzysztof
9 2i hum-med 30 Miazga Izabela
10 2ws wojsk-sport 38 Tuleja Rafał
11 2TE tech-ek 35 Makówka Marta
12 2TL tech-log 40 Jużyniec Elżbieta
KLASY 3
1 3a biol-chem 38 Rup Elżbieta
2 3b biol-chem 37 Frącek Barbara
3 3c mat-fiz 21 Naróg Elżbieta
4 3d mat-fiz 25 Zawadzka Bożena
5 3e mat-geogr 36 Karakuła-Stadnik Iwona
6 3f mat-jęz 41 Słoniec Lucyna
7 3g hum-med 26 Polańska Brygida
8 3h hum-praw 31 Mika Małgorzata
9 3i jęz-tłumacz 29 Tofilski Andrzej
10 3wr wojsk-rat 31 Tłuczek Waldemar
11 3TE tech-ek 33 Bazan Maria
12 3TL tech-log 34 Kolano Agnieszka
KLASY 4
1 4TE tech-ek 18 Drążek Danuta
2 4TL tech-log 32 Jarosz-Świdrak Jadwiga
Razem
38 klas 1189 uczniów