Klasy

Home / Klasy

Stan z dnia: 01.09.2018r.

Lp. Klasa Oddział Liczba
uczniów
Wychowawca
KLASY 1
1 1a biol-chem 32 Niemczyk Bożena
2 1b biol-chem-mat 36 Karaś Małgorzata
3 1c mat-fiz 38 Zygmunt Bogusława
4 1d mat-inf 20 Zając Aleksandra
5 1e mat-geo 32 Ryzner Monika
6 1f mat-jęz 38 Panocha Aleksandra
7 1g hum-praw 25 Szydłowska Renata
8 1h językowa 36 Różak Renata
9 1wr wojsk-rat 26 Tłuczek Waldemar
10 1TE tech-ek 33 Drążek Danuta
11 1TL tech-log 39 Zdulska Aleksandra
12 1TS tech-sped 34 Grzywna Barbara
KLASY 2
1 2a biol-chem 41 Szeliga Małgorzata
2 2b biol-chem-mat 29 Skrzat Maria
3 2c mat-fiz 28 Burda Agnieszka
4 2d mat-inf 31 Majcher Bogusław
5 2e mat-geo 28 Rynkiewicz katarzyna
6 2f mat-jęz 33 Wójtowicz Bogdan
7 2g język 27 Lizak Agnieszka
8 2h hum-praw 31 Mielniczek Anna
9 2wr wojsk-sport 33 Rauza Adrian
10 2TE tech-ek 25 Borkowska Małgorzata
11 2TL
tech-log 35 Makówka Andrzej
12 2TS tech-sped 19 Sarzyńska Małgorzata
KLASY 3
1 3a biol-chem 29 Półćwiartek Dariusz
2 3b biol-chem 32 Dubiel Agnieszka
3 3c biol-chem-mat 33 Sudoł Monika
4 3d mat-fiz 41 Majewski Andrzej
5 3e mat-inf 24 Gurdziel Barbara
6 3f mat-geo 38 Świeżawska-Grzywna Alicja
7 3g mat-jęz 19 Baj Bożena
8 3h hum-praw 31 Tofilski Andrzej
9 3i hum-med 31 Miazga Izabela
10 3ws wojsk-sp 38 Tuleja Rafał
11 3TE tech-ek 35 Makówka Marta
12 3TL tech-log 40 Jużyniec Elżbieta
KLASY 4
1 4TE tech-ek 33 Rup Elżbieta
2 4TL tech-log 32 Kolano Agnieszka
Razem
38 klas 1205 uczniów