Klasy

Home / Klasy

Stan z dnia: 01.09.2017r.

Lp. Klasa Oddział Liczba
uczniów
Wychowawca Przedmioty
rozszerzone
KLASY 1
1 1a biol-chem 42 Szeliga Małgorzata  .
2 1b biol-chem-mat 29 Skrzat Marta  .
3 1c mat-fiz 34 Burda Agnieszka  .
4 1d mat-inf 28 Majcher Bogusław  .
5 1e mat-geo 24 Rynkiewicz Katarzyna  .
6 1f mat-jęz 31 Wójtowicz Bogdan  .
7 1g językowa 32 Lizak Agnieszka  .
8 1h hum-praw 33 Mielniczek Anna  .
9 1w wojsk 30 Rauza Adrian  .
10 1TE tech-ek 24 Borkowska Małgorzata  .
11 1TL tech-log 34 Makówka Andrzej  .
12 1TS tech-sped 24 Sarzyńska Małgorzata  .
KLASY 2
1 2a biol-chem 30 Półćwiartek Dariusz biologia, chemia
2 2b biol-chem 32 Dubiel Agnieszka biologia, chemia
3 2c biol-chem-mat 34 Sudoł Monika biologia, chemia, matematyka
4 2d mat-fiz 41 Majewski Andrzej matematyka, fizyka, chemia
5 2e mat-inf 25 Gurdziel Barbara matematyka, informatyka, fizyka
6 2f mat-geo 39 Świeżawska-Grzywna Alicja matem., geografia, wos, j. angielski
7 2g mat-jęz 19 Baj Bożena matematyka, język angielski, język obcy II
8 2h hum-praw 31 Małecki Krzysztof j. polski, historia, wos
9 2i hum-med 30 Miazga Izabela j. pol., j. ang., wos
10 2ws wojsk-sport 38 Tuleja Rafał matematyka, biologia
11 2TE tech-ek 35 Makówka Marta matematyka, geografia
12 2TL tech-log 40 Jużyniec Elżbieta matematyka, geografia
KLASY 3
1 3a biol-chem 38 Rup Elżbieta biologia, chemia
2 3b biol-chem 37 Frącek Barbara biologia, chemia
3 3c mat-fiz 21 Naróg Elżbieta matematyka, fizyka
4 3d mat-fiz 25 Zawadzka Bożena matematyka, fizyka, chemia
5 3e mat-geogr 36 Karakuła-Stadnik Iwona matematyka, geografia, wos
6 3f mat-jęz 41 Słoniec Lucyna matematyka, geografia, wos
7 3g hum-med 26 Polańska Brygida język polski, historia, wos
8 3h hum-praw 31 Mika Małgorzata j. polski, j. angielski, historia
9 3i jęz-tłumacz 29 Tofilski Andrzej j. polski, j. angielski, historia
10 3wr wojsk-rat 31 Tłuczek Waldemar matematyka, biologia
11 3TE tech-ek 33 Bazan Maria geografia, matematyka
12 3TL tech-log 34 Kolano Agnieszka geografia, matematyka
KLASY 4
1 4TE tech-ek 18 Drążek Danuta  geografia, matematyka
2 4TL tech-log 32 Jarosz-Świdrak Jadwiga  geografia, matematyka
Razem
38 klas 1189 uczniów