Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Dnia 8 listopada br. odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 18 uczniów z klas II Te, III Te i IV Te.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Komitet Główny Olimpiady, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Hasło XXXI edycji OWE brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Podejmuje ona problem wyzwań, jakie występują na współczesnym rynku pracy. Temat ten jest szczególnie bliski uczestnikom, którzy w niedalekiej przyszłości staną w roli pracodawcy czy też pracownika.

Wyniki Olimpiady już wkrótce.

Danuta Drążek, Beata Kościółek