Porozumienie o współpracy zawarte z Politechniką Rzeszowską

Porozumienie o współpracy zawarte z Politechniką Rzeszowską

W dniu 26 stycznia 2021 r.  zostało podpisane porozumienie o współpracy Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku z  Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

W ramach podpisanego porozumienia Politechnika Rzeszowska  będzie m.in.wspierać Nasze liceum w realizacji programu „Cyber.Mil z klasą”, nad którym patronat sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej a za koordynację i przebieg programu odpowiada –  Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

W spotkaniu wzięli udział rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz, dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz, dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz oraz dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku mgr Zbigniew Trębacz i koordynator programu „Cyber.Mil z klasą” w ZSL mgr Bożena Leniart.

Dokumenty podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

W ramach podpisanego porozumienia Politechnika Rzeszowska zobowiązuje się do: wsparcia szkoły w realizacji programu  „Cyber.Mil z klasą”, przeprowadzania przez pracowników uczelni wykładów otwartych,  umożliwienia nauczycielom szkoły udziału w wybranych konferencjach i seminariach organizowanych na Politechnice Rzeszowskiej, prezentacji lub innego rodzaju spotkań na terenie szkoły, organizowania corocznego spotkania w celu wymiany doświadczeń, uwag, dalszego rozwijania nawiązanej współpracy,  promowania wśród nauczycieli oferty studiów podyplomowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zespół Szkół Licealnych zobowiązuje się do: umieszczenia na stronie szkoły oraz w materiałach rekrutacyjnych i reklamowych informacji o zawarciu porozumienia, podjęcia starań celem dokonania w klasach patronackich zmian w programie nauczania poszczególnych przedmiotów tak, aby uwzględnić w możliwie jak największym wymiarze sugestie ze strony Politechniki Rzeszowskiej zgodnie z wytycznymi programowymi przygotowanymi dla szkoły przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, umożliwienia przeprowadzenia na terenie placówki akcji informacyjnej zorganizowanej przez Politechnikę Rzeszowską, wyrażenia zgody oraz udzielenia pomocy w przypadku zamiaru zorganizowania przez Politechnikę Rzeszowską punktu informacyjnego na terenie szkoły.

Program „CYBER.MIL z klasą” wdrażany w Naszej szkole od nowego roku szkolnego 2021/2022,  polega na utworzeniu i prowadzeniu  – w formie eksperymentu pedagogicznego – klasy o profilu “Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

Głównym celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Resort liczy, że dla większości absolwentów nowo tworzonych klas specjalistyczna edukacja na poziomie szkół ponadpodstawowych będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON.

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki zaś ostatnia klasa to przygotowanie do matury. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w tej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Link do artykułu: https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-z-zespolem-szkol-licealnych-im-boleslawa-chrobrego-w-lezajsku-1857.html

autor Bożena Leniart