Przedsiębiorczość w praktyce III

Przedsiębiorczość w praktyce III

W dniu 17.01.2018 roku w naszej szkole miała miejsce prelekcja skierowana do uczestników projektu „Przedsiębiorczość w praktyce III” – uczniów z klas:  drugiej, trzeciej i czwartej kształcących się w zawodzie technika ekonomisty.

Pierwszą część szkolenia  „Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków FE” prowadziła Pani Angelika Kisiel – konsultant z Urzędu Marszałkowskiego; natomiast drugą  część  „ Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy”przeprowadziła Pani Anna Teodorczyk – doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Nasza młodzież otrzymała profesjonalne wsparcie w pozyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podnoszeniu kwalifikacji przy udziale Funduszy Europejskich.

szkolny koordynator projektu
Maria Bazan