W dniu 23 października 2017 roku w nowo wyposażonej pracowni zawodowej zakupionej w ramach realizacji projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista –  sukces na rynku pracy”, odbyło się uroczyste rozdanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie.

Uzyskane przez młodzież nowe kwalifikacje są formą ,,Międzynarodowego prawa jazdy” i umożliwią uzyskanie pracy we wszystkich firmach w kraju i zagranicą.

Koordynatorzy projektu:
Andrzej Makówka
Agnieszka Kolano