Archives for marzec 2018

Wykłady WSIiZ dla logistyków i spedytorów

23 marca 2018 roku mieliśmy zaszczyt gościć dr Krzysztofa Fereta z WSIiZ w Rzeszowie, który zaprezentował 2 wykłady pt: Prawo z transporcie – wybrane zagadnienia dla klas logistycznych i klasy spedytorskiej. Wykłady dotyczyły przepisów prawa transportowego oraz formuł handlowych Incoterms. W najbliższym czasie nastąpi kontynuacja wykładów, które w sposób fachowy i praktyczny przybliżą naszym uczniom niełatwe uwarunkowania prawne prowadzenia działalności logistycznej i spedytorskiej.

Jest to już kolejna ciekawa inicjatywa w ramach realizacji programu „Klasa patronacka”.

Andrzej Makówka

 

Read more

Przedsiębiorczość w praktyce III – Krajowa Administracja Skarbowa

W dniu 14. 03.2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczestników projektu: „ Przedsiębiorczość w praktyce III”. Uczestnikami projektu jest 40 uczniów z klasy drugiej, trzeciej i czwartej kształcących się w zawodzie technika ekonomisty.

O tym, jakie obowiązki względem Urzędu Skarbowego mają przedsiębiorcy, informowali uczestników projektu pracownicy Urzędu Skarbowego w Leżajsku tj. Pani Elżbieta Mączka – kierownik referatu i Pan Radzisław Barański – starszy ekspert skarbowy.

Specjaliści z urzędu skarbowego zaprezentowali szereg materiałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT. Młodzież przy pomocy ekspertów na podstawie przedstawionych stanów faktycznych oraz opisanych zdarzeń gospodarczych sporządziła rejestr zakupów i sprzedaży VAT, deklaracje VAT – 7 oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

szkolny koordynator projektu

Maria Bazan

 

Read more

Mistrz Klawiatury 2018

W dniu 15 marca 2017 roku w Zespole Szkół Licealnych odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu Mistrz Klawiatury.

Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas I – IV technikum ekonomicznego i technikum logistycznego.

Konkurs polegał na przepisaniu tekstu, obejmującego ponad 4 000 znaków jak najszybciej i z jak najmniejszą ilością błędów.

Wyłoniono pięciu laureatów:

1. Wlazło Hubert kl. 3 TL

2. Sałek Katarzyna kl. 2 TE

3. Kania Mateusz kl. 4 TE

4. Mączka Joachim kl. 2 TL

5. Dymowicz Hubert kl. 4 TE

Zwycięzca pisał z szybkością prawie 300 znaków na minutę!

Laureatom wręczono upominki w postaci akcesoriów komputerowych i multimedialnych.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Dyrektora ZSL Zbigniewa Trębacza za wsparcie finansowe konkursu.

Organizatorami konkursu byli: p. Grzegorz Leja, p. Beata Kościółek, p. Elżbieta Jużyniec, p. Danuta Drążek.

Zapraszamy do kolejnej edycji za rok!

Organizatorzy

 

Read more

Uroczyste podsumowanie 5-lecia projektu edukacyjnego „Klasy Patronackie WSIiZ”

19 marca 2018 roku w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbyło się uroczyste spotkanie dyrektorów szkół średnich oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klasy Patronackie WSIiZ”.  
Projekt ten realizowany jest od 2013 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spotkanie otworzył dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. nauczania, pani Joanna Molter, koordynatorka projektu, podsumowała dotychczasową realizację programu szkół patronackich, a podsumowaniem spotkania był wykład Doroty Dominik, wieloletniego pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod tytułem „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nowe czy stare wyzwania”.  
W ramach projektu „Klasy patronackie WSIiZ” uczelnia zobowiązuje się do realizacji cyklu lekcji z danego zakresu tematycznego, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę średnią. Dzięki takim zajęciom, uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole średniej, a szkołą wyższą. 
Podczas spotkania wręczono wyróżnienia dyrektorom szkół i koordynatorom, którzy byli najbardziej aktywni w ramach projektu edukacyjnego „Klasy patronackie WSIiZ”. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku: Dyrektor Szkoły Zbigniew Trębacz oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: Leszek Sarzyński i Andrzej Makówka. 
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów. 

Więcej o uroczystości czytaj tutaj..

Marta Makówka

Read more

Klasa ekonomiczna na Uniwersytecie Rzeszowskim

Klasa pierwsza Technikum Ekonomicznego w dniu 15 marca 2018 roku uczestniczyła w „Warsztatach Edukacji Konsumenckiej” organizowanych przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego dla klas patronackich. Spotkanie miało na celu podniesienie wiedzy ekonomicznej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Odbyło się ono w Rzeszowie w obiektach kampusu „ZALESIE” na ulicy M. Ćwiklińskiej 2.

Warsztaty otworzył Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab. inż. Ryszard KATA, prof. UR, a przebiegły one w formie trzech 45-minutowych zajęć o tematyce:

· Techniki wpływu i manipulacji oddziałujące na postawy konsumpcyjne – dr Władysława Jastrzębska

· Nieracjonalny konsument – mgr Jakub Bartak

· Mózg na zakupach – dr Tomasz Surmacz

Pogłębiły one umiejętności młodych konsumentów w poruszaniu się po rynku oraz wzmocniły asertywne podejście do oferty rynkowej i narzędzi marketingowych.

Po zajęciach odbył się spacer po kampusie – obejrzeliśmy m.in. sale wykładowe, bibliotekę i czytelnię.

Bardzo dziękujemy dr. Piotrowi Cyrkowi – Pełnomocnikowi Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi za zorganizowanie warsztatów.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo-prawnej.

Małgorzata Borkowska

 

Read more

IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej

16 marca 2018 r. punktualnie o godzinie 11.00 w etapie szkolnym IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej wzięło udział 54 uczniów klas I – III kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,

• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,

• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,

• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

• wymiana doświadczeń zawodowych, • współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Uczestnicy konkursu w czasie 40 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań zamkniętych.

Z satysfakcją informujemy, że 8 uczniów spełniło wymagane min. 50 % poprawności odpowiedzi, z których 3 weźmie udział w etapie wojewódzkim w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka

 

Read more

Spedytorzy w firmie kurierskiej DHL

W dniu 12 marca 2018 r. klasa technik spedytor z innowacją pożarniczą wraz z nauczycielami panią Agnieszką Kolano i panią Elżbietą Jużyniec odwiedziła dwa oddziały DHL w Rudnej Małej.

W trakcie wizyty przyszli spedytorzy poznali drogę przesyłek paletowych i drobnicowych. Poznali też warunki i przepisy regulujące czas pracy kierowców i dokumenty, z jakimi mają do czynienia w swojej codziennej pracy. Obserwowali pracę magazynierów, kurierów oraz spedytorów, zarządzających procesem dostarczania przesyłek. Taka wiedza praktyczna jest bezcenna dla naszych uczniów.

DHL Rudna Mała to oddział międzynarodowej firmy w województwie podkarpackim. Są tam obsługiwani zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

Agnieszka Kolano

 

Read more

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

W dniach 2-3 marca uczniowie Technikum nr2 przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku wzięli udział w II edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Tematyka I etapu obejmowała sytuację gospodarczą Polski oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem podmiotów w gospodarce wolnorynkowej.

Etap ten polegał na wypełnieniu online testu wielokrotnego wyboru.

 

Danuta Drążek

Beata Kościółek

 

Read more

Ekonomiści w Urzędzie Statystycznym

W piątek 9 marca klasa 2TE uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do Urzędy Statystycznego w Rzeszowie. Naszym celem było zapoznanie się z pracą Urzędu, jego zadaniami oraz z praktycznym wykorzystaniem badań i analiz statystycznych. Do głównych zadań US w Rzeszowie należy organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań statystyki publicznej, udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej oraz prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: REGON i TERYT. 
W tych dniach urzędy statystyczne obchodziły 100-lecie istnienia, co dodatkowo przyczyniło się do atrakcyjności naszej wycieczki. Między innymi poproszono nas o udzielenie wywiadu do radia ESKA i VIA Rzeszów, przygotowano dla nas poczęstunek i bardzo interesujące zajęcia o tworzeniu infografiki statystycznej. Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Statystycznego w Rzeszowie za twórcze warsztaty i miłą atmosferę spotkania. 

O naszej wizycie w US czytaj na stronie Radia Via

Marta Makówka 
Andrzej Makówka 

 

Read more

Rekordowa „dziewiątka”

Z pewnością nie zdarzyło się jeszcze w historii szkoły, by aż połowa klasy otrzymała stypendium za osiągnięcia w nauce. 
Tak się jednak stało w klasie 4 TE, gdzie 9 osób, tj. dokładnie połowa klasy otrzymała stypendium dla uczniów zdolnych.  
Są to następujący uczniowie: 
1. Mateusz Kania  
2. Katarzyna Baj 
3. Joanna Linek  
4. Dominika Uchacz  
5. Jakub Śmiałek  
6. Hubert Dymowicz  
7. Karolina Ćwikła  
8. Sylwia Kłos  
9. Izabela Potaczała  
 
Podczas ubiegłorocznych wakacji złożyliśmy wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia oraz opracowane Indywidualne Plany Rozwoju każdego stypendysty.  
Kontrola, zarówno formalna jak i merytoryczna, nie wykazała żadnych usterek i na wysokich pozycjach na liście rankingowej całej dziewiątce przyznano stypendium. 
Teraz realizujemy nasze IPR-y i wydajemy pieniądze na cele związane z rozwojem zawodowym. 
Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy rozwijania swoich pasji i zainteresowań w dziedzinie szeroko pojętej ekonomii.  
Życzymy również wysoce satysfakcjonujących wyników z egzaminu zawodowego oraz maturalnego, a później jak najlepszych decyzji w wyborze dalszej drogi życiowej. 
Powodzenia!!! 
 
 
Danuta Drążek – wychowawca i opiekun dydaktyczny stypendystów 

 

Read more