Archives for marzec 2019

Promocja klasy pożarniczej w zawodzie technik spedytor na Uniwersytecie Rzeszowskim

29 marca br. przedstawiciele klasy 1TS: Natalia, Basia, Bartek i Marcin wraz z opiekunami: panią Martą Makówką i panem Kamilem Kakiem uczestniczyli w Regionalnym Podkarpackim Kongresie Zawodowym. Organizatorem kongresu był Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Wojewoda Podkarpacki, a jego celem była promocja i upowszechnianie szkolnictwa zawodowego. Nasza szkoła znalazła się wśród 25 innych szkół, które wzorcowo kształcą w różnych zawodach. W czasie trwania kongresu przedstawiono zmiany, jakie od września 2019 roku będą wprowadzone w szkolnictwie zawodowym oraz zaprezentowano zapotrzebowanie na zawody i pracowników na podkarpackim i ogólnopolskim rynku pracy. 
Uczniowie klasy pożarniczej w zawodzie technik spedytor przygotowali stoisko promocyjne, na którym goście mogli zapoznać się z działaniami podejmowanymi w szkole w tym zawodzie, atrakcyjnym i skutecznym procesem kształcenia, a także z pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcjach. Ciekawym elementem prezentacji była fotorelacja z ćwiczeń, obozów i wyjazdów edukacyjnych, demonstracja wykorzystania programu Cartall Truck oraz modele samochodów, urządzeń do transportu bliskiego i zestaw do formowania ładunku. 
Nasze stoisko odwiedziło wielu gimnazjalistów i ósmoklasistów z Rzeszowa, a gośćmi szczególnymi byli: pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki kurator Oświaty, pani Dorota Kaleta – wizytator Kuratorium Oświaty oraz pan Piotr Bartosiak – zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w MEN. 
Klasa pożarnicza promowała się wraz z partnerem w kształceniu zawodowym – firmą Styropianex Transport z Leżajska, która prowadzi działalność transportową i spedycyjną na rynku krajowym i międzynarodowym i jest liderem w południowo-wschodniej Polsce. Zmiany w szkolnictwie zawodowym zmierzają do ustanowienia ścisłej współpracy edukacji i pracodawców, dlatego cieszymy się z pozyskania tak dobrego partnera. 

Marta Makówka 

Read more

Logistycy w Warszawie

14 marca 2019 roku klasa 2 technik logistyk wraz z wychowawcą, panem Andrzejem Makówką oraz opiekunkami – panią Anną Czerwonką i panią Martą Makówką, uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Wyjazd do stolicy był dla młodzieży nagrodą za zdobycie I miejsca w konkursie „Życzenia dla Polski” w ramach projektu „Młodzi dla Niepodległej” realizowanego przez grupę „Chcesie!” w listopadzie ubiegłego roku. Za trud, entuzjazm i serce, włożone w przygotowanie konkursowego filmu, uczniowie mogli zwiedzić miasto, będące symbolem nieugiętości polskiego ducha w walce o niepodległość Ojczyzny. Pierwszym punktem programu zwiedzania stolicy był Sejm RP, w którym wycieczkę przyjął poseł ziemi leżajskiej pan Jerzy Paul. W tym dniu odbywały się obrady Sejmu, a ponieważ jednym z ważniejszych punktów była polityka zagraniczna i regulacje prawne w związku z Brexitem, posiedzenie obserwował Prezydent RP oraz przedstawiciele placówek zagranicznych w Polsce. Pracę parlamentarzystów młodzież obserwowała z galerii dla gości, a także “od kuchni” – smaczny obiad i deser w restauracji poselskiej były doskonałą okazją do obserwacji nieformalnych spotkań polityków. Kolejnym miejscem na trasie wycieczki był najokazalszy i najważniejszy obecnie pałac w Warszawie. Wspaniała, wielokrotnie przebudowywana rezydencja na Krakowskim Przedmieściu od 1994 r. jest siedzibą prezydenta Polski.  Pałac Prezydencki zajmuje ważne miejsce w historii Polski, to tutaj podpisano Konstytucję RP, ratyfikowano akty o przystąpieniu Polski do NATO i UE, a także Traktat lizboński. Po krótkim spacerze warszawską Starówką przyszedł czas na kolejną instytucję – Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Podczas wycieczki po terenie Kancelarii uczniowie mogli zobaczyć najważniejsze pomieszczenia w budynku. Trasa wiodła przez Salę Obrazową – miejsce oficjalnych ceremonii z udziałem zagranicznych gości premiera, Salę Okrągłego Stołu, gdzie przyjmowane są delegacje krajowe i zagraniczne, Salę Zegarową i Recepcyjną, w których odbywają się osobiste spotkania premiera i ministrów z szefami rządów oraz ambasadorami, a także najbardziej okazałą Salę Kolumnową, w której organizowane są różnego rodzaju konferencje i uroczystości. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzież mogła przybliżyć sobie obraz jednego z najtragiczniejszych wydarzeń naszej historii, bardzo złożonego w ocenie, ale bez wątpienia stanowiącego do dziś przykład męstwa, heroizmu i walki o wolność. Ekspozycje Muzeum ukazywały życie codzienne powstańców i zwykłych warszawiaków, grozę walk, umundurowanie, broń, makietę liberatora, wygląd kanałów, po których przemieszczali się powstańcy, fotografie autentycznych scen powstańczych i bohaterów 1944 roku. Uczestnicy wycieczki obejrzeli też niedługi, ale przejmujący film w 3D pokazujący miasto zaraz po wyzwoleniu jako niezmierzone „morze ruin”. Wizyta w muzeum pozostawiła niezatarte wrażenie. Na zakończenie wizyty w Warszawie młodzież spotkała się z przedstawicielami Fundacji Świętego Mikołaja, którzy zachęcali do zaangażowania się w inicjatywy fundacji, do aktywności społecznej i realizacji swoich marzeń. 
Pobyt w Warszawie był okazją do poznania najważniejszych instytucji życia społeczno-politycznego kraju oraz wspaniałą lekcją patriotyzmu. Do Leżajska wróciliśmy późną nocą, pełni wrażeń z pobytu w stolicy i z postanowieniem, że na pewno tam jeszcze wrócimy.

Bardzo dziękujemy Panu Posłowi Jerzemu Paulowi, który był głównym sponsorem naszego wyjazdu. Dziękujemy również wszystkim innym, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia naszej wycieczki: grupie CHCESIE! – organizatorom konkursu “Młodzi dla Niepodległej – Życzenia dla Polski” oraz dyrektorowi Waldemarowi Tłuczkowi za wsparcie i opiekę nad projektem w szkole.

Marta Makówka

Read more

„Rachunkowość w pigułce”

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w Podkarpackim Turnieju Szkół Ekonomicznych  „Rachunkowość w pigułce”  organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. 
Dnia 7 marca 2019 roku odbył się I etap Konkursu. Wzięło w nim udział 21 uczniów z klas ekonomicznych. 
Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie: 
Izabela Dec- IV TE 
Magdalena Kozyra- III TE 
Aleksandra Bąk- III TE 
Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć. 
 
Małgorzata Borkowska 

Read more

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Dnia 26 lutego 2019 r. odbył się I  etap Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Wzięło w niej udział 27 osób z klas I – IV Technikum Ekonomicznego.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi.

Spośród wielu tysięcy uczestników z całej Polski, do etapu II zakwalifikowała się uczennica klasy I TE Ewa Babiarz.

Dnia 11 marca przeprowadzony został etap II Olimpiady.

Serdecznie gratulujemy uczennicy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu.

 

Beata Kościółek

Danuta Drążek

Read more

Logistycy w firmie Handlopex

15 marca 2019 roku klasa 2 TL uczestniczyła w kolejnej wycieczce przedmiotowej, mającej na celu zapoznanie z funkcjonowaniem magazynu wyrobów gotowych oraz odbywającymi się procesami magazynowymi. Pracownicy firmy Handlopex pokazali młodzieży magazyn o powierzchni 50 000 m2 i wysokości 9 m, w którym składowane są opony do każdego rodzaju pojazdów. Wyjazdy edukacyjne służą praktycznemu przygotowaniu uczniów do zdobycia zawodu technik logistyk.

Andrzej Makówka

Marta Makówka

Read more

Warsztaty dla Ekonomistów – Krajowa Administracja Skarbowa

W dniu 5 marca 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczestników projektu: „Przedsiębiorczość w praktyce”. Uczestnikami projektu są uczniowie z klasy drugiej i trzeciej  kształcących się w zawodzie – technik ekonomista. 
O tym, jakie obowiązki wobec Urzędu Skarbowego mają przedsiębiorcy, informowali uczestników projektu pracownicy Urzędu Skarbowego w Leżajsku: Pani Elżbieta Mączka – kierownik referatu i Pan Radzisław Barański – starszy ekspert skarbowy.
Specjaliści z urzędu skarbowego zaprezentowali szereg materiałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT. Młodzież przy pomocy ekspertów na podstawie przedstawionych stanów faktycznych oraz opisanych zdarzeń gospodarczych sporządziła rejestr zakupów i sprzedaży VAT, deklaracje VAT – 7 oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Zajęcia są integralną częścią innowacji skarbowo – prawnej. 

Małgorzata Borkowska 
 

Read more