Archives for luty 2020

Uczelnie Szkołom -warsztaty dla klas ekonomicznych

Dnia 19 lutego 2020 roku klasy II i III Technikum Ekonomicznego wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów – wykładowców Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Magdalenę Cyrek, dr. Piotra Cyrka oraz mgr Magdalenę Wiercioch.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach.
Udział w warsztatach pozwolił uczniom podnieść  poziom wiedzy, kompetencji i świadomości z następujących zagadnień:
Jak osiągnąć sukces finansowy, czyli planowanie i realizacja kariery zawodowej w kontekście uzyskania satysfakcjonujących dochodów;
Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji;
Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju.
W trakcie sesji warsztatowej został przeprowadzony  „Konkurs  wiedzy o finansach”.
Do Gali finałowej konkursu zakwalifikowanych zostało po 3 uczniów z danej grupy warsztatowej, a mianowicie:

Grupa A: Babiarz Ewa, Paruch Wiktoria,Rusinek Beata

Grupa B: Lech Gabriela, Wygonny Krystian, Wiktoria Goch

Życzymy młodzieży powodzenia i  sukcesów w Gali Finałowej.

Małgorzata Borkowska

Read more

Spotkanie z Ławnikiem

Dnia 14 lutego 2020 roku odbyły się warsztaty z zakresu prawa dla młodzieży klas pierwszych Technikum Ekonomicznego oraz klasy pierwszej humanistyczno-prawnej prowadzone przez pana Leszka Sarzyńskiego Ławnika Sądu Rejonowego w Leżajsku.

Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa Rzymskiego, funkcjonowania sądu, roli ławnika sądowego. Spotkanie umożliwiło nawiązanie bezpośredniego kontaktu ławnika tj. sędziego społecznego z uczniami szkoły.

Zajęcia w klasie 1 TEG i 1 TEP  odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo-prawnej.

Urszula Szyszka

Małgorzata Borkowska

Read more

Ekonomiści z 1TEG w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie

07 lutego 2020 r. uczniowie klasy 1 TEG wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Celem spotkania było doskonalsze poznanie funkcjonowania Urzędu Statystycznego jako najważniejszej instytucji polskiej administracji państwowej odpowiedzialnej za zbieranie danych statystycznych, przechowywanie i opracowywanie zebranych danych oraz ogłaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań .

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w organizację miłego i bardzo interesującego spotkania, wzbogaconego konkursem i atrakcyjnymi upominkami oraz materiałami edukacyjnymi.

Urszula Szyszka

Read more

Zakończenie i rozliczenie projektu: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”

Koordynatorzy projektu: Andrzej Makówka, Marta Makówka i Agnieszka Kolano zakończyli oraz rozliczyli projekt: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” o łącznej wartości projektu 792 555,25 zł.
Projekt był realizowany w okresie od 2017-05-01 do: 2019-10-31 roku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wsparciem projektowym zostały objęte 3 grupy:

  • Technikum Nr 2 w Leżajsku
  • Nauczyciele kształcenia zawodowego
  • Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk
    Celem głównym projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia 160 uczniów Technikum Nr 2 w Leżajsku (w tym 99 kobiet i 61 mężczyzn w zawodach technik logistyk i ekonomista przez poprawę jakości kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów poprzez realizację celów szczegółowych projektu.

Zostały osiągnięte  następujące rezultaty w ramach działań projektowych:

Zad.1. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego

§         5 nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotów logistycznych i spedycyjnych (w 100% pokrycie kosztów studiów podyplomowych, kosztów dojazdów i wyżywienia w formie delegacji).

§         3 nauczycieli podniosło kompetencje z zakresu kadr i płac (100% pokrycia kosztów szkolenia i dojazdów w formie delegacji).

Wartość wsparcia w ramach zadania: 34 463,80 zł.

Zad.2. Utworzenie pracowni gospodarki materiałowej i doposażenie pracowni techniki biurowej i środków transportu

Utworzone zostały pracownie:

§        Techniki biurowej (sala nr 46) wyposażona w: 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office oraz DMS Forms, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik ekonomista.

§        Gospodarki materiałowej (sala nr 57) wyposażona w: 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office i programem LoMag, 4 drukarki etykiet, 4 czytniki kodów kreskowych, 5 drukarek dokumentów logistycznych, pomoce  dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

§        Doposażona została pracownia środków transportu (sala nr 37)
w program Cartall Truck, pomoce  dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Wartość wsparcia w ramach zadania: 135 979,75 zł.

Zad. 3. Warsztaty prowadzone przez praktyków z branży logistycznej i ekonomicznej

160 uczniów ukończyło warsztaty logistyczne lub ekonomiczne

Zad.4 . Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych wymaganych przez pracodawców

§        8 logistyków zdobyło prawo jazdy kat. C+E

§        48 logistyków uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych (UDT)

§        55 ekonomistów zdobyło uprawnienia do obsługi kas fiskalnych

Wartość wsparcia w ramach zadania: 110 650,00 zł.

Zad. 5. Świadome wybory na rynku pracy

§        160 uczniów zostało objętych indywidualnym doradztwem zawodowym

§        Zostało opracowanych 160 Indywidualnych Planów Działania

Zad.6. Staże zawodowe

§        160 uczniów odbyło płatne staże zawodowe u pracodawców w wymiarze 150 lub 300 godzin.

Udzielone formy wsparcia: stypendia stażowe, odzież ochronna, zwrot kosztów dojazdów i refundacja wynagrodzenia dla opiekunów stażystów o łącznej wartości 285 480,00 zł.

W projekcie zrealizowane zostały wszystkie działania projektowe oraz osiągnięte wszystkie zakładane wskaźniki rezultatu i produktu.

 

Koordynator projektu

Andrzej Makówka

Read more