Archives for 2020/2021

Integracja 1 TE

Dnia 23 września odbyła się pierwsza wycieczka klasy 1 TE pod opieką wychowawczyni i pani Kariny Terech-Kondub.

Młodzież sprawdziła swoje umiejętności gry w kręgle oraz wykazała się zdolnościami akrobatycznymi w Parku Trampolin. Ważnym punktem wycieczki była także wizyta w Mc Donaldzie.

Wycieczka zintegrowała klasę, pozwoliła lepiej się poznać i oderwać od codzienności. To był świetny wyjazd.

Małgorzata Borkowska

Read more

Wykłady dla logistyków i spedytorów

25 i 27 maja 2021 roku odbyły się wykłady prowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dla uczniów Technikum nr 2 w ramach realizacji projektu „Klasa patronacka”. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas 1TL i 1TS, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli swoją przygodę z branżą Transport-Logistyka-Spedycja. Pierwszy wykład prowadzony był przez dr Grzegorza Wróbla i dotyczył prezentacji możliwości programu symulacyjnego FLEXIM. Program ten służy do optymalizacji rozwiązań w procesach magazynowych, produkcyjnych i transportowych.

Drugi wykład „Jaką drogę musi pokonać paczka, aby trafić w ręce klienta” prowadziła pani Iryna Prokopiuk, asystent w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej. Uczniowie poznawali branżę kurierską, obserwowali proces kompletacji i sortowania przesyłek oraz dowiedzieli się o wielu metodach doręczeń zamówień, również tych najbardziej nowatorskich, tj. przy użyciu dronów. Wykłady były ciekawe, bogate w treści i adekwatną grafikę, mamy nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się już w formie stacjonarnej w szkole albo w WSIiZ w Rzeszowie.

Marta Makówka

Elżbieta Jużyniec

Read more

Nowa pracownia kształcenia zawodowego w Chrobrym

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku prowadzony jest
 projekt „Spedytor na maksa!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz  Powiatu  Leżajskiego. Głównym celem tego działania jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia, uczniowie odbywają płatne staże zawodowe u Partnera projektu – w firmie Styropianex Transport sp. z o.o., uczestniczą w specjalistycznych warsztaty organizowanych na  wyższych uczelniach oraz uczą się wg zmodyfikowanego programu w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach komputerowych.

W pierwszym etapie projektu  powstała pracownia spedycji, w której uczniowie uczący się na kierunku technik spedytor mogli łączyć wiedzę z praktyką pracując na aktualnych programach wykorzystywanych
w firmach spedycyjnych. Drugi etap projektu zakładał min. doposażenie kolejnej pracowni w sprzęt niezbędny przy nauce zawodu – specjalistyczne programy pozwalające zarządzać taborem, magazynem, prowadzić kartotekę pojazdów, kierowców, tworzyć i drukować niezbędne dokumenty.

I tak, w marcu 2021 r. powstała pracownia środków transportu. Nowa pracownia wyposażona jest w 17 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, 4 drukarki laserowe, modele wózków widłowych i inne pomoce dydaktyczne. Łączny koszt doposażenia pracowni środków transportu to  78 230,14 zł.

Miejmy nadzieję, że już niedługo uczniowie będą mogli zasiąść w ławkach i w pełni korzystać z nowego  sprzętu i przygotowanego oprogramowania.

Agnieszka Kolano

Urszula Grzywna

Read more

2TLG – Spotkania z Matematyką

Jaka jest historia ubezpieczeń na życie?  Co wpływa na wysokość składek? Jak można je obliczyć?

Tego dowiedzieli się uczniowie klasy  2TLG,  którzy w dniu 14.04.br wzięli udział w wykładzie „Matematyka w ubezpieczeniach” organizowanym przez SNM oraz UR.

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił dr hab. Jacek Chudziak – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego,

który w bardzo ciekawy i przyjazny sposób ukazał  korelację między matematyką a innymi dziedzinami.

Spotkanie było znakomitą okazją do powtórzenia oraz poszerzenia wiadomości z przedmiotów zawodowych, jak i matematyki.

Urszula Grzywna

Read more

Piszą o nas – Spedytor na Maksa!

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku prowadzony jest projekt „Spedytor na maksa!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Powiatu Leżajskiego. Głównym celem tego działania jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Kolejne grupy młodzieży kształcące się w zawodzie technik spedytor odbywają płatne staże zawodowe, uczestniczą w warsztatach, a szkoła doposaża się w nowoczesne pracownie zawodowe.

Lokalna prasa śledzi poczynania naszych uczniów i ich udział w działaniach projektowych.

Urszula Grzywna

Read more

Rekrutacja 2021 zakończona!

Dobiegła końca równościowa rekrutacja do projektu pn. “Spedytor na maksa!”.

25 nowych uczestników z klas o profilu TECHNIK –SPEDYTOR (klasy II po SP i Gim)

odbędzie staże zawodowe u Partnera, tj. Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa, weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez Panią dr Annę Mazurkiewicz – nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz będzie się uczyć zmodyfikowanym programem posługując się nowoczesnym sprzętem oraz aktualnymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w spedycji.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Szczegółowe informacje, wyniki naboru, regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz w  biurze projektu – pok. 49 ZSL Leżajsk.

Koordynatorzy projektu

Read more

Spedytor na Maksa! – I etap zakończony!

Zakończyła  się   I – tura realizowanego w naszej szkole projektu Spedytor na maksa!

Projektu  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Od stycznia do października 2020 r. 25 uczniów klasy 2TSG podwyższało swoje kompetencje kluczowe i społeczne oraz umiejętności uniwersalne niezbędne do pracy w zawodzie spedytor poprzez naukę wg zmodyfikowanego programu nauczania, staże u partnera projektu  – firmy „Styropianex” czy uczestnictwo uczniów  i nauczycieli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podejmowane działania  przyczyniły się do uświadomienia  uczniom  czym jest  współpraca w zespole pracowniczym, podział ról, odpowiedzialność za wyznaczone cele i zadania oraz trafność i szybkość podejmowanie decyzji spedytorskich pod presją czasu.
  5 nauczycieli kształcenia zawodowego odbyło  staż u partnera i podniosło swoje kompetencje z zakresu obsługi programów spedycyjno- transportowych. Doposażona została pracownia spedycji, dzięki czemu od września 2020 prowadzone  w niej zajęcia odzwierciedlają naturalne warunki pracy właściwe dla zawodu spedytor.

Niestety, ze względu na panujące warunki sanitarne i epidemiczne panujące w tym okresie, część zadań odbyła się w formie zdalnej.

Istotną częścią realizowanego projektu było doposażenie pracowni spedycji w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, modele pojazdów, symulator tachografu, karty INCOTERMS, plansze oraz literaturę. Od września 2020 r uczniowie klas technikum spedycyjnego mają możliwość pracować w środowisku i na programach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

W poprzednim roku koordynatorami projektu były Panie: Iwona Długoń i Urszula Szyszka,
w tym roku:  Agnieszka Kolano i Urszula Grzywna

Read more

Technicy ZSL rozwijają zainteresowania zawodowe

8 marca 2021r uczniowie dwóch klas naszego Technikum- klasy 3 TL i 3 TS rozwijali swoje zawodowe umiejętności w ramach wykładu i ćwiczeń przeprowadzonych przez wykładowcę WSIiZ w Rzeszowie dr Katerynę Łysenko-Ryba. W ramach wieloletniej już współpracy naszej szkoły z Uczelnią WSIiZ w Rzeszowie, młodzież poszerzyła swoją wiedzę z zakresu reguł INCOTERMS 2020. Są one rozszerzeniem dotychczas obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Dzięki spotkaniu z przedstawicielem Uczelni uczniowie poznali zakres aktualnych zmian i działanie reguł w praktyce w międzynarodowej sprzedaży towarów. Zapoznali się z warunkami dostaw dla wszystkich środków transportu. Nauczyli się szacować koszty i ryzyko ponoszone przez sprzedającego i kupującego. Wiedza, którą nabyli
z pewnością wykorzystają podczas egzaminu z kwalifikacji zawodowych. Liczymy na dalszą współpracę z WSIiZ w Rzeszowie.

Elżbieta Jużyniec

Read more

Spotkanie techników z wykładowcą WSIZ Rzeszów

5 marca 2021r uczniowie klasy 1TS i 3 TL uczestniczyli w wykładzie on-line prowadzonym przez wykładowcę WSIZ w Rzeszowie- p. Irynę Prokopiuk z Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej . Spotkanie było poświęcone funkcjonowaniu transportu i branży TSL. Prowadząca omówiła wszystkie gałęzie transportu, ich przeznaczenie i wpływ na środowisko naturalne. Zaprezentowała przewóz towarów wysoko wartościowych oraz przewozy międzykontynentalne. Młodzież poznała najlepiej opłacalne opcje przewozu lądem na średnie i dalekie odległości. W krótkim filmie uczniowie zobaczyli kulisy powstawania największego samolotu na świecie. Spotkanie było bardzo ciekawe.

Elżbieta Jużyniec

 

Read more

„Lekcje BAKCYLA„

W dniu 27 stycznia 2021 roku klasa 2 technikum ekonomicznego ( TEG)  wzięła udział w zajęciach on-line w ramach  programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL .

Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w dwóch lekcjach projektu BAKCYL:

·        Rynek finansowy – zaufanie w biznesie,

·        Moje finanse – myślę przedsiębiorczo.

Wideokonferencję prowadził pan  Krzysztof Ostafiński wolontariusz projektu BAKCYL – ekspert z zakresu bankowości. 

Zajęcia pogłębiły uczniom wiedzę z zakresu rynku finansowego, uświadomiły w jaki sposób  bezpiecznie korzystać z  różnych usług finansowych, a także  jak zarządzać swoimi finansami w przyszłości czy unikać niepotrzebnych zobowiązań finansowych.

Składamy  serdeczne podziękowania za możliwość uczestniczenia w ciekawych lekcjach projektu BAKCYL.

Małgorzata Borkowska

Read more