Archives for TE - Ekonomista

Stypendystki programu stypendialnego Województwa Podkarpackiego

Z wielką przyjemnością informujemy, że 9 uczennicom Technikum nr 2 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku przyznane zostało stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019. 

Stypendium w kwocie po 4 000,00 zostało przyznane 363 uczniom średnich szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa podkarpackiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki w nauce, szczególnie w zakresie przedmiotów zawodowych oraz wykazali się zaangażowaniem i sukcesami w innych, pozaszkolnych formach aktywności zawodowej.  

Stypendystki Techniku nr 2 w ZSL to: 

Aleksandra Bąk – 3 TE 

Natalia Czupich – 4 TE 

Izabela Dec – 4 TE 

Agnieszka Joniec – 4 TE 

Dominika Łyko – 3 TE 

Dominika Nahajska – 4 TE 

Marcelina Robótka – 3 TE 

Wiktoria Urban – 4 TE 

Aleksandra Wach – 3 TE

Aby wziąć udział w projekcie stypendialnym nasze uczennice pod kierunkiem opiekunów dydaktycznych: pani Małgorzaty Borkowskiej i pani Marty Makówki opracowały Indywidualne Plany Rozwoju, które będą realizować w roku szkolnym 2018/2019. 

Jesteśmy przekonani, że otrzymane środki finansowe w ramach stypendium przyczynią się do dalszych sukcesów młodzieży i wpłyną na zwiększenie motywacji do nauki i zdobywania nowych kompetencji zawodowych. 

Marta Makówka 

 

Read more

Szkolenie dla uczestników projektu „Przedsiębiorczość w praktyce IV”

5 grudnia 2018 roku rozpoczęliśmy już po raz czwarty w naszej szkole realizację projektu „Przedsiębiorczość w praktyce”. Jest to program, dzięki któremu młodzież przygotowuje się do wejścia na rynek pracy, poszukuje pomysłów na własną działalność gospodarczą oraz poznaje zasady funkcjonowania instytucji wspierających przedsiębiorczość. Pierwsze szkolenie nt. kredytów bankowych jako źródła finansowania działalności przeprowadziła pani Marta Makówka, a uczestnikami byli uczniowie klasy drugiej i trzeciej technikum ekonomicznego.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas spotkania to zdolność kredytowa, dokumentacja związana z procesem ubiegania się o kredyt, rzeczywiste koszty kredytu oraz biznes plan jako integralna część wniosku kredytowego.

Kolejne szkolenia już wkrótce, teraz uczniowie będą samodzielnie wykonywać zadania podsumowujące wiedzę o kredytach.

Marta Makówka

Read more

Bezpieczne zakupy – spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta i Przedstawicielami Policji

29.11.18 roku uczniowie klasy I TE mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. 
Spotkanie z Panią Rzecznik miało na celu uświadomienie  praw, jakie przysługują nam, gdy dokonujemy zakupów w sklepach, a towar nie odpowiada wymogom. 
Inspektorzy Policji w sposób szczegółowy, bazując na licznych przykładach opowiadali o zagrożeniach, jakie stwarzają zakupy w sieci. Podpowiadali na co zwracać uwagę i jak skutecznie bronić się przed oszustami. 
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo prawnej w zawodzie technik ekonomista. Z pewnością pozwoli ono uczniom dokonywać bezpiecznych zakupów i ustrzeże ich przed lekkomyślnymi zachowaniami. 
 
Danuta Drążek 

Read more

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 
 Dnia 27 listopada 2018 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 41 uczniów z klas ekonomicznych. 
Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie: 
Klimek Sylwia- II TE 
Czechera Klaudia- II TE 
Kogut Natalia- II TE 
Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć. 
 
Małgorzata Borkowska

Read more

Ekonomiści na Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniu 22 października uczniowie klasy 1 TE  (technik ekonomista) odwiedzili Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii. Wizyta odbyła się w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Szkołą. Współpraca dotyczy uczniów klasy 1 i 2 – technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną. Uczniowie klas objętych patronatem mają możliwość korzystania z konsultacji naukowych u specjalistów z zakresu ekonomii i prawa, uczestnictwa w wykładach, warsztatach, odczytach i innych formach organizowanych przez Uczelnię oraz  z tytułu udziału w różnych formach aktywności edukacyjnej otrzymają CERTYFIKAT  potwierdzający zakres merytoryczny prowadzonych zajęć. 
W budynku Wydziału Ekonomii przywitali nas: dr inż. Piotr Cyrek – pracownik naukowy UR, dr inż. Lidia Kaliszewska – Prodziekan Wydział Ekonomii oraz dr inż. Paweł Majka – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji. Wprowadzili nas w specyfikę kształcenia na Uniwersytecie i zachęcili do nauki, aby w przyszłości zasilić „brać studencką”. 
Pan Leszek Sarzyński odebrał z rąk dr inż. Piotra Cyrka egzemplarz umowy patronackiej pomiędzy Uczelnią i naszą Szkołą. 
Pierwszy wykład przeprowadził Pan Piotr Cyrek. Wykład motywujący w którym padały pytania na które każdy mógł sobie odpowiadać,  np. o czym marzysz? co chciałbyś osiągnąć? jakie są twoje aspiracje? co cię powstrzymuje? jak to zdobędziesz? co ci w tym pomoże? Co myślisz?. Konkluzją było to, że powinieneś mieć szeroką perspektywę myślenia o sobie i swojej przyszłości, poszerzać horyzonty, dociekać, planować, a wszystko jest w zasięgu twoich możliwości i zależy od ciebie. 
Po krótkiej przerwie i poczęstunku, student IV roku Wydziału Ekonomii opowiedział uczniom o uczelni i pracy Koła Naukowego „Liderzy Biznesu”. Obecnie na UR jest 11 wydziałów, 49 kierunków studiów, 1300 pracowników naukowych i 18 000 studentów. 
Kolejny wykład przeprowadził dr inż. Sławomir Dybka na temat „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Tematyka oscylowała wokół pojęć takich jak: działalność gospodarcza, zysk, oddziaływanie biznesu na otoczenie społeczne i środowisko oraz etyka w biznesie. 
Po wykładzie zwiedziliśmy kompleks dydaktyczny Uczelni, Bibliotekę i Kampus.  
Następnym razem będziemy gościć w naszej szkole pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego na kolejnym cyklu wykładów i zajęć warsztatowych. 
 
Leszek Sarzyński 

Read more

Warsztaty w 2 TE w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

31 października 2018 roku odbył się ciąg dalszy warsztatów prowadzonych przez doktora Piotra Cyrka  z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Uczestniczyła w nim klasa 2 TE , która jest objęta patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tematem spotkania były negocjacje w praktyce.  

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, a następnie przy wykorzystaniu odpowiednich technik negocjacji, musieli wykonać powierzone  im zadania.  

Spotkanie było bardzo ciekawe i pokazało jak ważna są negocjacje w życiu codziennym.   
Warsztaty odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo – prawnej w zawodzie technik ekonomista. 

Natalia Kogut 

Read more

Kurs obsługi kas fiskalnych

„Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” 
 
20 października 2018 roku zakończyły się szkolenia zawodowe z zakresu Obsługi kas fiskalnych dla 25 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. 
Młodzież zdobyła kompetencje obsługi kas fiskalnych potrzebne w ich przyszłej pracy zawodowej. 
Wszystkie inicjatywy podejmowane w projekcie mają na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie naszych absolwentów.  
 
Koordynatorzy: Andrzej Makówka, Marta Makówka

Read more

Klasa 2TE z wizytą w Urzędzie Gminy Leżajsk

W dniu 25 października 2018 r. uczniowie klasy 2TE pod opieką p. Marty Makówki uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Urzędu Gminy Leżajsk. Tą wizytą zapoczątkowano cykl spotkań i szkoleń z pracownikami UG w ramach współpracy w realizacji innowacji skarbowo – prawnej. Pierwsze spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, poznanie możliwości wsparcia merytorycznego i doradczego przedsiębiorców przez Urząd Gminy oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych tej instytucji. Uczniów przywitał Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, wyrażając aprobatę dla współpracy i zaangażowania młodzieży w inicjatywy społeczno – gospodarcze. Szkolenie nt. rejestru CEIDG, PKD i Profilu Zaufanego przeprowadził pan Adam Chudy, pracownik Urzędu Gminy. Młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej o przedsiębiorczości w Gminie, rodzajach podejmowanych działalności gospodarczych oraz o problemach młodych przedsiębiorców. Po zakończonym szkoleniu uczniowie zwiedzili cały urząd, poznali najważniejsze komórki organizacyjne i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych komórek.  
Wizyta była bardzo udana, a poza dużą dawką wiedzy uczniowie otrzymali również drobne upominki od Pana Wójta. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania. 
Marta Makówka 

 

 

Read more

Klasa I TE w Flayparku

W dniu 23.10.18 cała  I TE wraz z opiekunami   p. B. Kościółek, p. J. Jarosz Świdrak i p. D. Drążek  wybrała się na pierwszą klasową wycieczkę do Rzeszowa. 
Po obejrzeniu filmu Filipa Bajona „Kamerdyner” ukazującego zawiłe dzieje Pomorza Gdańskiego udaliśmy się do Flayparku. 
Trampoliny były świetnym odprężeniem po codziennym wysiłku w szkole. 
Z pewnością to początek naszych wspólnych wyjazdów. 
Danuta Drążek

 

Read more

Lekcje z ZUS

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w Lekcjach z ZUS i w Olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych.

Więcej informacji o projekcie tutaj…

Read more