Archives for TE - Ekonomista

Uczelnie Szkołom -warsztaty dla klas ekonomicznych

Dnia 19 lutego 2020 roku klasy II i III Technikum Ekonomicznego wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów – wykładowców Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Magdalenę Cyrek, dr. Piotra Cyrka oraz mgr Magdalenę Wiercioch.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach.
Udział w warsztatach pozwolił uczniom podnieść  poziom wiedzy, kompetencji i świadomości z następujących zagadnień:
Jak osiągnąć sukces finansowy, czyli planowanie i realizacja kariery zawodowej w kontekście uzyskania satysfakcjonujących dochodów;
Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji;
Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju.
W trakcie sesji warsztatowej został przeprowadzony  „Konkurs  wiedzy o finansach”.
Do Gali finałowej konkursu zakwalifikowanych zostało po 3 uczniów z danej grupy warsztatowej, a mianowicie:

Grupa A: Babiarz Ewa, Paruch Wiktoria,Rusinek Beata

Grupa B: Lech Gabriela, Wygonny Krystian, Wiktoria Goch

Życzymy młodzieży powodzenia i  sukcesów w Gali Finałowej.

Małgorzata Borkowska

Read more

Spotkanie z Ławnikiem

Dnia 14 lutego 2020 roku odbyły się warsztaty z zakresu prawa dla młodzieży klas pierwszych Technikum Ekonomicznego oraz klasy pierwszej humanistyczno-prawnej prowadzone przez pana Leszka Sarzyńskiego Ławnika Sądu Rejonowego w Leżajsku.

Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa Rzymskiego, funkcjonowania sądu, roli ławnika sądowego. Spotkanie umożliwiło nawiązanie bezpośredniego kontaktu ławnika tj. sędziego społecznego z uczniami szkoły.

Zajęcia w klasie 1 TEG i 1 TEP  odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo-prawnej.

Urszula Szyszka

Małgorzata Borkowska

Read more

Ekonomiści z 1TEG w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie

07 lutego 2020 r. uczniowie klasy 1 TEG wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Celem spotkania było doskonalsze poznanie funkcjonowania Urzędu Statystycznego jako najważniejszej instytucji polskiej administracji państwowej odpowiedzialnej za zbieranie danych statystycznych, przechowywanie i opracowywanie zebranych danych oraz ogłaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań .

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w organizację miłego i bardzo interesującego spotkania, wzbogaconego konkursem i atrakcyjnymi upominkami oraz materiałami edukacyjnymi.

Urszula Szyszka

Read more

Zakończenie i rozliczenie projektu: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”

Koordynatorzy projektu: Andrzej Makówka, Marta Makówka i Agnieszka Kolano zakończyli oraz rozliczyli projekt: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” o łącznej wartości projektu 792 555,25 zł.
Projekt był realizowany w okresie od 2017-05-01 do: 2019-10-31 roku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wsparciem projektowym zostały objęte 3 grupy:

  • Technikum Nr 2 w Leżajsku
  • Nauczyciele kształcenia zawodowego
  • Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk
    Celem głównym projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia 160 uczniów Technikum Nr 2 w Leżajsku (w tym 99 kobiet i 61 mężczyzn w zawodach technik logistyk i ekonomista przez poprawę jakości kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów poprzez realizację celów szczegółowych projektu.

Zostały osiągnięte  następujące rezultaty w ramach działań projektowych:

Zad.1. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego

§         5 nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotów logistycznych i spedycyjnych (w 100% pokrycie kosztów studiów podyplomowych, kosztów dojazdów i wyżywienia w formie delegacji).

§         3 nauczycieli podniosło kompetencje z zakresu kadr i płac (100% pokrycia kosztów szkolenia i dojazdów w formie delegacji).

Wartość wsparcia w ramach zadania: 34 463,80 zł.

Zad.2. Utworzenie pracowni gospodarki materiałowej i doposażenie pracowni techniki biurowej i środków transportu

Utworzone zostały pracownie:

§        Techniki biurowej (sala nr 46) wyposażona w: 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office oraz DMS Forms, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik ekonomista.

§        Gospodarki materiałowej (sala nr 57) wyposażona w: 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office i programem LoMag, 4 drukarki etykiet, 4 czytniki kodów kreskowych, 5 drukarek dokumentów logistycznych, pomoce  dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

§        Doposażona została pracownia środków transportu (sala nr 37)
w program Cartall Truck, pomoce  dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Wartość wsparcia w ramach zadania: 135 979,75 zł.

Zad. 3. Warsztaty prowadzone przez praktyków z branży logistycznej i ekonomicznej

160 uczniów ukończyło warsztaty logistyczne lub ekonomiczne

Zad.4 . Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych wymaganych przez pracodawców

§        8 logistyków zdobyło prawo jazdy kat. C+E

§        48 logistyków uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych (UDT)

§        55 ekonomistów zdobyło uprawnienia do obsługi kas fiskalnych

Wartość wsparcia w ramach zadania: 110 650,00 zł.

Zad. 5. Świadome wybory na rynku pracy

§        160 uczniów zostało objętych indywidualnym doradztwem zawodowym

§        Zostało opracowanych 160 Indywidualnych Planów Działania

Zad.6. Staże zawodowe

§        160 uczniów odbyło płatne staże zawodowe u pracodawców w wymiarze 150 lub 300 godzin.

Udzielone formy wsparcia: stypendia stażowe, odzież ochronna, zwrot kosztów dojazdów i refundacja wynagrodzenia dla opiekunów stażystów o łącznej wartości 285 480,00 zł.

W projekcie zrealizowane zostały wszystkie działania projektowe oraz osiągnięte wszystkie zakładane wskaźniki rezultatu i produktu.

 

Koordynator projektu

Andrzej Makówka

Read more

Klasa 1TEP w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie

Opis wycieczki słowami uczniów klasy:

„Dnia 12.12.2019r. wybraliśmy się całą naszą klasą oraz wychowawczynią Panią Moniką Łobodzińską-Zygmut na wycieczkę do Rzeszowa. Zbiórka oraz wyjazd był w Leżajsku o godzinie 7.10. Po dotarciu na miejsce pierwszym miejscem z planu wycieczki był Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Dołączyła do nas liderka naszej grupy, która wprowadziła nas w tematykę statystyki. Każdy z nas zajął miejsce przy komputerze i miał możliwość samodzielnej pracy. Dowiedzieliśmy się jak odczytywać, szukać i obliczać dane statystyczne, co w naszym kierunku jest bardzo ważne. Naszym zadaniem było podzielenie się na trzyosobowe grupy. Każda z nich dostała 10 zadań dotyczących tej dziedziny. Pierwsza, najszybsza grupa, która rozwiązała zadania otrzymała bardzo ciekawe nagrody . Całe spotkanie trwało około godziny. Na koniec dostaliśmy małe podarunki w postaci ołówka i długopisu w ramach podziękowania za uczestnictwo w tym wykładzie. Po wyjściu z urzędu udaliśmy się na spacer po rzeszowskim Rynku, który trwał 40 minut. Nasi opiekunowie robili nam wiele pamiątkowych zdjęć, także my sami mieliśmy możliwość zrobienia sobie zdjęć z przyjaciółmi. O godzinie 10.00 znaleźliśmy się już pod Millenium Hall, w którym miał się rozpocząć nas seans. Nasza wychowawczyni pani Monika przekazała mam kilka spraw organizacyjnych  dotyczących, m.in. czasu wolnego, rozpoczęcia się filmu oraz miejsca i czasu zbiórki.  O ustalonej godzinie weszliśmy na salę kinową, gdzie rozpoczął się film pt. ,,Last Christmas”. To komedia romantyczna, w której główną bohaterką jest kobieta o imieniu Kate. Na początku była ona kobietą z nałogami , nieczuła dla innych, jednak gdy poznała pewnego mężczyznę, znacznie zmieniła swoją osobowość. Punktem kulminacyjnym jest wiadomość o tym, że Kate potrzebuje przeszczepu serca. Wzruszający jest koniec i wyjaśnienie kto został dawcą. Okazało się również, że mężczyzna, z którym się spotykała był duchem, ponieważ miała Jego serce. Po zakończonym seansie rozpoczął się nasz czas wolny. Uważam, że była to bardzo wartościowa i ciekawa wycieczka. Mam nadzieję, że będzie odbywało się takich więcej”

Ola Stępień i Kamila Grabarz z 1TEP

Read more

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Olimpiada poprzedzona była warsztatami z cyklu „Lekcje z ZUS”

Dnia 2 grudnia 2019 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 40 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie:

Czechera Klaudia- III TE
Węglarz Paulina II TE

Węglarz Patrycja II TE

Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska

Read more

Warsztaty – Weź przyszłość w swoje ręce

W dniu 15 listopada  2019 roku studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Ekonomii  pod kierunkiem mgr Magdaleny Wiercioch i mgr Anny Kowal przeprowadzili warsztaty w ramach projektu edukacyjnego „Weź przyszłość w swoje ręce – Finanse oczami licealisty”, współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego dla klas patronackich – 2 i 3 Technikum Ekonomicznego.

Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy ich uczestników na temat inflacji, zakładania działalności gospodarczej, nowoczesnych form płatności oraz podstawowych zasad gospodarowania budżetem domowym.

W ramach każdego z warsztatów został przeprowadzony konkurs na zasadzie rywalizacji. Uczestnicy po zakończonych warsztatach rozwiązali test wiedzy, który wyłonił 3 zwycięzców. Są nimi:

Sylwia Korzystko 2 TE

Anna Hacia 3 TE

Andżelika Tasior 3 TE

Zwycięzcy wezmą udział w Gali Finałowej, która odbędzie się w dniu 12.12.2019 roku  w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Małgorzata Borkowska

Read more

Ekonomistki z 1TEG w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie

12 grudnia 2019 r. uczennice klasy 1 TEG w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” wzięły udział w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

Celem spotkania było doskonalsze poznanie struktury, roli , zadań i zakresu uprawnień PIP, jako najważniejszego organu w Polsce zajmującego się nadzorem i kontrolą prawa pracy oraz bhp pracy.

Serdecznie dziękujemy Pani Nadinspektor pracy Barbarze Czarnek oraz pozostałym osobom zaangażowanym w organizację miłego i bardzo interesującego spotkania, wzbogaconego konkursem i atrakcyjnymi upominkami oraz materiałami edukacyjnymi.

Dodatkową atrakcją po edukacyjnej części wycieczki była wizyta w Fly-Parku. Uczennice skorzystały z porcji sportowych wrażeń połączonych z doskonałą zabawą.

U. Szyszka

Read more

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

W dniu 27 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole I etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy natomiast współorganizatorami  szkoły ponadpodstawowe biorące udział w programie edukacyjnym PIP pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Zakres tematyczny konkursu obejmował przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

W zmaganiach wzięło udział 44 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, uczących się w zawodach technik ekonomista i technik spedytor.

Laureatkami I etapu konkursu zostały dwie uczennice klasy  pierwszej technik ekonomista: Paulina Baj  i Monika Kaszycka  zdobywając kolejno 92% i 88% maksymalnej ilości punktów.

Gratulacje i powodzenia w kolejnych etapach!

Urszula Szyszka

Read more

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

6 listopada 2019 r. odbyła się XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Wzięli w niej udział uczniowie klas ekonomicznych naszej szkoły.
Hasło tegorocznej Olimpiady: „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.
Przez 120 minut uczniowie sprawdzali poziom wiedzy ekonomicznej rozwiązując test, zadanie z podstaw ekonomii oraz pisząc wypracowanie na wskazany temat.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i czekamy na ostateczne wyniki.
Elżbieta Jużyniec
Danuta Drążek

Read more