Archives for TE - Ekonomista

Półfinał konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce”

11 kwietnia 2019 r. w Ropczycach odbył się półfinał IV edycji konkursu w ramach programu „Przedsiębiorczość w praktyce”. W tym roku naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 2 TE: Wiktoria Goch, Anna Hacia i Sylwia Klimek. Uczniowie z 27 szkół z terenu województwa podkarpackiego zmagali się z testem wiedzy, będącym podsumowaniem wiadomości z warsztatów i szkoleń odbywających się cyklicznie od października 2018 r. I chociaż nasz zespół nie zakwalifikował się do finału, sam udział w półfinale był doskonałą okazją do sprawdzenia się w uczciwej rywalizacji oraz nabycia wiedzy, którą uczennice z pewnością wykorzystają, zarówno podczas egzaminów z kwalifikacji zawodowych, jak i w życiu codziennym.

Gratulujemy wiedzy i uczestnictwa w półfinale konkursu.

Marta Makówka

Read more

Finał PTSE „Rachunkowość w pigułce”

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w Podkarpackim Turnieju Szkół Ekonomicznych  „Rachunkowość w pigułce”  organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

 Dnia 4 kwietnia 2019 roku odbył się finał konkursu.

Uczennica Izabela Dec z klasy IV technikum ekonomicznego zajęła 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej i uzyskała tytuł  LAUREATA .

W finale PTSE wzięło udział 36 osób z 12 szkół kształcących w zawodzie technika ekonomisty z województwa podkarpackiego.

Naszą szkolę  reprezentowały:

Izabela Dec- IV TE
Magdalena Kozyra- III TE
Aleksandra Bąk- III TE

Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska

Read more

Patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 29 marca 2019 roku w naszej szkole gościli przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dr Piotr Cyrek z Wydziału Ekonomii http://www.we.ur.edu.pl/, dr Paweł Majka Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji i asystent Michał Skóra z Wydziału Prawa i Administracji http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/aktualnosci oraz doradca zawodowy Agnieszka Kisielewska z Biura Karier.

Celem była realizacja założeń umowy patronackiej dotyczącej rozwijania uzdolnień uczniów klas ekonomicznych poprzez dodatkowe zajęcia dla młodzieży w formie wykładów otwartych, warsztatów oraz konsultacji naukowych u specjalistów z zakresu ekonomii i prawa.

Podczas spotkania z uczniami klasy pierwszej  technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną dr Paweł Majka przeprowadził zajęcia z zakresu prawa podatkowego, a dr Piotr Cyrek omówił z młodzieżą kwestie komunikacji w biznesie.

Pracownicy uczelni rozmawiali również z tegorocznymi maturzystami o ich dalszych planach edukacyjnych i zawodowych oraz o szansach i możliwościach ich realizacji. Było to okazją do prezentacji oferty Uniwersytetu Rzeszowskiego, którą przeprowadzili Piotr Cyrek – Wydział Ekonomii,  Michał Skóra -Wydział Prawa i Administracji oraz Agnieszka Kisielewska – Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Małgorzata Borkowska

Read more

Szkolny Mistrz Klawiatury 2019

W dniu 15 marca 2019 r. odbyła się  kolejna edycja  szkolnego konkursu Mistrz Klawiatury, w której uczestniczyło 17 uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. 
Celem konkursu  jest propagowanie wśród uczniów mnemotechnicznej  metody pisania na  klawiaturze komputera przy jak najwyższej bezbłędności.  
Ocenie podlegała szybkość i oraz  ilość popełnianych błędów w przepisywaniu tekstu zawierającego ponad 4000 znaków. 
I miejsce zajęła  Katarzyna Sałek – uczennica klasy  3-ciej Technikum Ekonomicznego. 
Kolejne miejsca  zajęli; 
2. Mateusz Godek – 3 TL  
3. Patrycja  Brudniak –  3 TE 
4. Marcin Kosior – 3 TL 
5. Joachim Mączka – 3 TL 
Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody. 
 Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych   zapraszamy w kolejnej edycji. 
Organizatorzy. 

Read more

Wykłady dla ekonomistów

W dniu 29 marca br. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pan dr Paweł Majka przeprowadził wykład z zakresu prawa podatkowego. Pan dr Piotr Cyrek rozmawiał z uczniami o sposobach komunikacji.

W zajęciach uczestniczyła klasa I TE, która objęta jest patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Spotkanie to przybliżyło uczniom pojęcie prawa podatkowego oraz nauczyło skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach życiowych.

Wykłady przeprowadzone zostały w ramach innowacji skarbowo-prawnej.

Paulina Węglarz
Danuta Drążek

Read more

Rynek finansowy – warsztaty dla ekonomistów

W dniu 29 marca 2019 roku klasa 2 Technikum Ekonomicznego wzięła udział w warsztatach pt.:”Rynek finansowy – zaufanie w biznesie” w ramach programu BAKCYL.

Warsztaty były prowadzone przez panią Iwonę Żabińską Kierownika Oddziału Operacyjnego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Leżajsku.

Zajęcia miały na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodzieży i dotyczyły roli banku jako instytucji zaufania publicznego, instytucjach nadzoru nad rynkiem finansowym, roli Komitetu Stabilności Finansowej czy świadomości ryzyka inwestycyjnego.

Zajęcia stanowią integralną cześć programu innowacji skarbowo-prawnej.

Małgorzata Borkowska

Read more

„Rachunkowość w pigułce”

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w Podkarpackim Turnieju Szkół Ekonomicznych  „Rachunkowość w pigułce”  organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. 
Dnia 7 marca 2019 roku odbył się I etap Konkursu. Wzięło w nim udział 21 uczniów z klas ekonomicznych. 
Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie: 
Izabela Dec- IV TE 
Magdalena Kozyra- III TE 
Aleksandra Bąk- III TE 
Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć. 
 
Małgorzata Borkowska 

Read more

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Dnia 26 lutego 2019 r. odbył się I  etap Ogólnopolskiej Olimpiady  Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Wzięło w niej udział 27 osób z klas I – IV Technikum Ekonomicznego.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi.

Spośród wielu tysięcy uczestników z całej Polski, do etapu II zakwalifikowała się uczennica klasy I TE Ewa Babiarz.

Dnia 11 marca przeprowadzony został etap II Olimpiady.

Serdecznie gratulujemy uczennicy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu.

 

Beata Kościółek

Danuta Drążek

Read more

Warsztaty dla Ekonomistów – Krajowa Administracja Skarbowa

W dniu 5 marca 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczestników projektu: „Przedsiębiorczość w praktyce”. Uczestnikami projektu są uczniowie z klasy drugiej i trzeciej  kształcących się w zawodzie – technik ekonomista. 
O tym, jakie obowiązki wobec Urzędu Skarbowego mają przedsiębiorcy, informowali uczestników projektu pracownicy Urzędu Skarbowego w Leżajsku: Pani Elżbieta Mączka – kierownik referatu i Pan Radzisław Barański – starszy ekspert skarbowy.
Specjaliści z urzędu skarbowego zaprezentowali szereg materiałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT. Młodzież przy pomocy ekspertów na podstawie przedstawionych stanów faktycznych oraz opisanych zdarzeń gospodarczych sporządziła rejestr zakupów i sprzedaży VAT, deklaracje VAT – 7 oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Zajęcia są integralną częścią innowacji skarbowo – prawnej. 

Małgorzata Borkowska 
 

Read more

Ekonomiści z wizytą w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

W dniu 4.02.2019 roku klasa 2 technikum Ekonomicznego wzięła udział w warsztatach w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. 
Warsztaty były prowadzone przez pracowników WUS- u Panią Angelikę Koprowicz i Magdalenę Rokita. 
Zajęcia  odbyły się w siedzibie urzędu w Rzeszowie i miały na celu: 
– zapoznanie z działalnością Urzędu, w tym ofertą publikacyjną, 
– uświadomienie znaczenia rzetelnych danych statystycznych, 
– rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych, 
– kształcenie świadomego użytkownika danych statystycznych. 
 
Nasza młodzież uzyskała profesjonalne wsparcie z zakresu Banku Danych Lokalnych, który jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku. Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NTS: podregiony i regiony. Zasoby informacyjne (statystyki roczne i krótkookresowe) są na bieżąco uzupełniane oraz aktualizowane. 
Małgorzata Borkowska 
 

Read more