Archives for TE - Ekonomista

Przedsiębiorczość w praktyce III

W dniu 17. 01.2018 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie dla uczestników projektu: „ Przedsiębiorczość w praktyce III”. Uczestnikami projektu jest 40 uczniów z klas: drugiej, trzeciej i czwartej kształcących się w zawodzie technika ekonomisty.

Pierwszą część szkolenia przeprowadziła Pani Angelika Kisiel- konsultant z Urzędu Marszałkowskiego : „ Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków FE”.

Drugą część szkolenia przeprowadziła Pani Anna Teodorczyk – doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie : „ Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy”.

Nasza młodzież uzyskała profesjonalne wsparcie w uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podnoszeniu kwalifikacji przy udziale Funduszy Europejskich.

szkolny koordynator projektu

Maria Bazan

 

Read more

Ekonomia w praktyce

Dnia 09.01.2018r. klasa 1 TE przeprowadziła badania rynku dotyczące częstotliwości występowania poszczególnych form prawno-organizacyjnych podmiotów.

Uzupełnieniem części dydaktycznej była rekreacja na kręgielni i lodowisku.

Ta wycieczka pozwoliła dokonać korelacji wiedzy zdobytej w szkole z realiami rynku oraz zintegrować klasę i oderwać od codzienności.

Miło spędzony czas na długo pozostanie w pamięci. To był świetny wyjazd.

 

Uczniowie klasy 1TE

Małgorzata Borkowska

 

 

Read more

Kształcenie zawodowe w Chrobrym na medal!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w najnowszym prestiżowym Rankingu Techników 2018 miesięcznika edukacyjnego Perspektywy zajęliśmy 14 miejsce w województwie podkarpackim i znak jakości – tytuł Brązowej Szkoły 2018. To już kolejny, ogólnopolski sukces naszej szkoły, powtórzony z roku ubiegłego.

W metodologii obliczeń punktacji Perspektywy brały pod uwagę:

  • Egzamin zawodowy – 30% – wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.
  • Matura z przedmiotów dodatkowych – 30%
  • Matura z przedmiotów obowiązkowych – 20%
  • Sukcesy w olimpiadach – 20%

Do srebrnego medalu naszej szkole zabrakło niewiele, bo zaledwie 2,09 punktu. Do osiągnięcia tak wysokiej pozycji w rankingu przyczyniła się w szczególności wysoka zdawalność z egzaminów zawodowych. To wyróżnienie jest dla nas zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to bowiem o wysokiej jakości kształcenia przez twórczą kadrę nauczycielską oraz o ambicjach, pracowitości i potencjale uczniów. Do sukcesu niewątpliwie przyczynia się dobra atmosfera w szkole, którą wspiera Dyrekcja, a także władze samorządowe dbające o korzystne warunki nauczania.

czytaj więcej..

Marta Makówka

 

Read more

Najlepsza w Technikum!

Izabela Dec z klasy 3 TE  jako najlepsza uczennica Technikum nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

19 grudnia 2017r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala i wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Iza wraz ze swoją koleżanką z Liceum Ogólnokształcącego Pauliną Grabowy z kl.3a  miały zaszczyt znaleźć się w tym dostojnym gronie. Odebrały stypendia z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch. Stypendia te przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu!

ZPZ

 

 

Read more

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…”

W ostatnim dniu nauki szkolnej w 2017 roku spotkaliśmy się przy wigilijnym opłatku. Były to bardzo radosne i rozśpiewane spotkania, najpierw w gronie koleżanek i kolegów z klasy, a później wspólne na szkolnych korytarzach. Melodie kolęd i świątecznych piosenek towarzyszyły nam przy składaniu życzeń, degustacji tradycyjnych wigilijnych potraw i przy pamiątkowych zdjęciach, ostatnich w szkole w tym roku kalendarzowym.

Życzymy wszystkim radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

ZPZ

 

Read more

WSIiZ wspiera kształcenie zawodowe i prawnicze

1 i 12 grudnia br. uczniów naszej szkoły odwiedzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia ta objęła patronatem klasy prawne liceum ogólnokształcącego oraz klasę logistyczną w technikum.

Młodzież z klas prawnych i ekonomicznych uczestniczyła w wykładach na temat podstaw prawnych podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i Prawa Konstytucyjnego, a uczniowie klas logistycznych i spedycyjnych w cyklu szkoleń o tematyce:

Tajniki zawodu logistyka
Rodzaje transportu
Zarządzanie logistyczne na przykładzie firmy Toyota
Dostawa towarów wg warunków Incoterms 2010
Współpraca z wyższą uczelnią przyczynia się do zwiększenia jakości kształcenia naszych uczniów oraz pomaga w podjęciu decyzji dotyczących dalszego kształcenia i pracy zawodowej.

Koordynatorzy współpracy z uczelnią:

Andrzej Makówka

Marta Makówka

 

Read more

Sukcesy w projekcie „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”

Kończy się pierwszy rok realizacji projektu, który rozpoczął się  1 maja 2017 roku – zatem czas na częściowe podsumowania. Rok projektowy 2017 był  pracowity ale zarazem  i bardzo owocny.

Do sukcesów należy zaliczyć:

I. Realizację przez 80 uczniów ( w tym 45 z klas logistycznych i 35 z  klas ekonomicznych):

1.      Trzech rodzajów warsztatów logistycznych z branży TSL  i dwóch ekonomicznych prowadzonych przez praktyków z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.      150 lub 300 godzinnych staży zawodowych, podczas których uczniowie oprócz bezcennego doświadczenia zawodowego otrzymali stypendium stażowe.

II. Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych z zakresu:

1.      Obsługi wózków jezdniowych kat. II przez 24 uczniów klas logistycznych.

2.      Prawo jazdy kat. C przez czterech uczniów, w tym jeden C+E, a pozostali są w trakcie zdobywania kwalifikacji C+E.

3.      Obsługi kas fiskalnych przez 20 uczniów klas ekonomicznych.

III. Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do nowych pracowni zawodowych: techniki biurowej i gospodarki materiałowej oraz doposażenie pracowni środków transportu.

IV. Podjęte formy dokształcania przez 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie podnoszenia kompetencji i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych (kursy i studia podyplomowe).

 

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka

 

Read more

Ogólnopolski Egzamin Próbny

W dniu 8 grudnia 2017 r. przeprowadzony został w naszej szkole Ogólnopolski Egzamin Próbny z kwalifikacji A.36 w klasie IV TE.

Egzamin zorganizowany został przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie.  Koordynatorem i autorką zadań, zarówno do części pisemnej jak i praktycznej jest pani Barbara Mikutra-Turek. 

Uczniowie po raz kolejny mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Serdecznie życzymy jak najlepszych wyników na egzaminie, który odbędzie się w styczniu 2018 r.

Danuta Drążek

Read more

Najlepszy logistyk w Chrobrym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej

Dnia 1 grudnia odbył się II etap 10 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, której organizatorem była Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Punktualnie o godz. 11.00 każdy z olimpijczyków otrzymał zestaw 25 testowych pytań i 75 minut do dyspozycji. Drugi etap to wyższy poziom trudności, bo w teście pojawia się więcej niż jedna poprawna odpowiedź do wyboru.

 Wyniki 2 etapu będą dostępne do 15 grudnia

Życzymy jak najwyższej liczby punktów.

Wychowawca

Agnieszka Kolano

 
 
Read more

Nowe pracownie zawodowe w Chrobrym

W ramach realizacji działań projektowych „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” zakupiony został sprzęt, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie do nowych pracowni zawodowych o łącznej wartości: 135 979,75 zł.

Utworzone zostały pracownie:

1.Techniki biurowej (nr 46) wyposażona w: 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office oraz DMS Forms, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik ekonomista.

2. Gospodarki materiałowej (nr 57) wyposażona w: 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office i programem LoMag, 4 drukarki etykiet, 4 czytniki kodów kreskowych, 5 drukarek dokumentów logistycznych, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Jednocześnie doposażona została pracownia środków transportu (nr 37) w program Cartall Truck, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Utworzone pracownie zawodowe przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w zawodach: technik logistyk i ekonomista.

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka

 

 

Read more