Archives for TE - Ekonomista

Technikum Nr 2 w ZSL wśród najlepszych szkół na Podkarpaciu! 

16 marca 2022 roku  wzięliśmy udział w uroczystej gali, zorganizowanej  w ramach Rankingu Liceów i Techników – Perspektywy 2022. Nasza szkoła została nagrodzona Srebrną Tarczą w kategorii Techników zajmując 7 miejsce wśród najlepszych dziesięciu szkół  na Podkarpaciu. Ogłoszenie wyników odbyło się w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej podczas którego uczestniczyły władze uczelni, Pani Kuratorium oraz inni zaproszeni wyśmienici goście. Galę uświetniły pokazy chemiczne oraz film promocyjny Politechnikę Rzeszowską. 

Tak wysokie miejsce naszej szkoły to sukces Powiatu Leżajskiego, Dyrekcji, nauczycieli oraz wszystkich naszych uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych, matury oraz z olimpiad przedmiotowych. 

Przyjemność reprezentowania naszej szkoły mieli: Konrad Dunicz, Filip Hajder, Gabriel Kupras, Viktoriia Mykytyn, Oliwia Schiffer, Sulikowska Sylwia oraz Agnieszka Lizak, Andrzej Majewski i Andrzej Makówka. 

 

Andrzej Makówka 

Read more

Podsumowanie II etapu Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Do II etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 20 najlepszych szkół z Podkarpacia.

Etap wojewódzki został przeprowadzony w styczniu w formie on-line.

Naszą szkołę reprezentowały:

Paulina Baj 3 TEP

Bernadeta Urbaniak 3 TEP

Viktoriia Mykytyn 3 TEP

 

Gratulujemy młodzieży sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska

Read more

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach „Finansomania”

Młodzież naszej szkoły kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w zorganizowanej po raz pierwszy przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Finansach „Finansomania”.

Celem Olimpiady jest zwiększenie świadomości finansowej młodzieży oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań dotyczących zagadnień finansowych. Ponadto, celem projektu jest zachęcenie co najmniej uczniów szkół ponadpodstawowych do zgłębiania tematyki finansowej.

W pierwszym etapie „Finansomanii” zorganizowanej w dniu 10 grudnia 2021 roku wzięło udział 10 uczniów naszej szkoły.

Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Justyna Strojek z klasy 4TE, która w dniu 14 stycznia 2022 roku reprezentowała naszą szkołę w drugim etapie olimpiady.

Zarówno w pierwszym jaki drugim etapie obowiązkiem uczestnika było przystąpienie do testu na platformie Moodle wraz z jednoczesnym połączeniem na MS Teams.

Gratulujemy młodzieży sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska

Read more

Konkurs „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Nasza szkoła 8 grudnia 2021 roku po raz drugi wzięła udział w konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W etapie szkolnym wzięło udział 38 uczniów uczących się w zawodach technik ekonomista, logistyk i spedytor. Młodzież miała do rozwiązania 25 pytań testowych.

Do etapu regionalnego zostały zakwalifikowane dwie uczennice Technikum Ekonomicznego:

· Bernadeta Urbaniak 3 TEP

· Paulina Baj 3TEP

Gratulujemy i życzymy powodzenia dalszych etapach konkursu.

Małgorzata Borkowska

Read more

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Dnia 23 listopada 2021 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 35 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w wojewódzkim etapie:

Paulina Baj 3 TEP

Bernadeta Urbaniak 3 TEP

Viktoriia Mykytyn 3 TEP

Gratulujemy młodzieży sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska

Read more

Lekcje z ZUS

W miesiącu listopadzie ekonomiści z klasy 3 TEP uczestniczyli w warsztatach pt.: „Lekcje z ZUS”.

Projekt składał się z 4 lekcji:

· Świadomy zawsze ubezpieczony

· Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

· Renty i emerytury

· E-ZUS, czyli firma pod ręką

Projekt ten powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, czym naprawdę jest system ubezpieczeń społecznych, jakie niesie korzyści i jakie obowiązki.

Małgorzata Borkowska

Read more

Piknik klas 2TL i 3TEP

8 września 2021 r. klasy 2TL i 3TEP uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym w Ośrodku Rekreacyjnym w Ożannie. Uczniowie wraz z wychowawczyniami: panią Moniką Łobodzińską-Zygmunt i panią Martą Makówką zaplanowali bogaty program wycieczki: gry i zabawy sportowe, teleturniej wiedzy o szkole, grzybobranie i ognisko. Rześki poranek rozpoczął się gimnastyką pobudzającą krążenie i turniejem międzyklasowym. Zwyciężyła klasa 3TEP, a zaszczytne drugie miejsce zdobyła klasa 2TL. Ale nie medale i wyróżnienia były najważniejsze, liczyły się dobra zabawa, zdrowa konkurencja i obecność koleżanek I kolegów. Leśny piknik był doskonałą okazją do pobycia razem po roku zdalnej nauki. Bo w dobrym towarzystwie i łatwiej się uczyć, i przyjemniej odpoczywać. No i pieczone kiełbaski smakują doskonale. 

Marta Makówka 

Read more

„Lekcje BAKCYLA„

W dniu 27 stycznia 2021 roku klasa 2 technikum ekonomicznego ( TEG)  wzięła udział w zajęciach on-line w ramach  programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL .

Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w dwóch lekcjach projektu BAKCYL:

·        Rynek finansowy – zaufanie w biznesie,

·        Moje finanse – myślę przedsiębiorczo.

Wideokonferencję prowadził pan  Krzysztof Ostafiński wolontariusz projektu BAKCYL – ekspert z zakresu bankowości. 

Zajęcia pogłębiły uczniom wiedzę z zakresu rynku finansowego, uświadomiły w jaki sposób  bezpiecznie korzystać z  różnych usług finansowych, a także  jak zarządzać swoimi finansami w przyszłości czy unikać niepotrzebnych zobowiązań finansowych.

Składamy  serdeczne podziękowania za możliwość uczestniczenia w ciekawych lekcjach projektu BAKCYL.

Małgorzata Borkowska

Read more

Lekcje z ZUS

W miesiącu listopadzie ekonomiści z klasy 2 TEG uczestniczyli w  zajęciach pt.: „Lekcje z ZUS” .

Projekt składał się z 4 lekcji:

·        Świadomy zawsze ubezpieczony

·        Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

·        Renty i emerytury

·        E-ZUS, czyli firma pod ręką

Projekt ten powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. 

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, czym naprawdę jest system ubezpieczeń społecznych, jakie niesie korzyści i jakie obowiązki.

Zajęcia stanowią integralną część programu innowacji skarbowo-prawnej. 

Małgorzata Borkowska

Read more

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Przedstawiciele  III i IV klasy ekonomicznej w dniu 10 grudnia 2020 wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach” organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Ekonomii i Finansów.

Galę finałową otworzył Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Ryszard Kata, prof. UR oraz Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów UR do spraw współpracy ze szkołami średnimi, Koordynator Projektu dr Piotr Cyrek.

Konferencja składała się z części konkursowej oraz prelekcji ekspertów z zakresu bankowości –  Piotra Żmudzkiego: „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” oraz  Krzysztofa Ostafińskiego: „Oszczędzanie długoterminowe”.

Naszą szkołę reprezentowali z klasy III – Ewa Babiarz, Anna Dziurzyńska, Dawid Szklanny, Beata Rusinek, Gabriela Joniec, Wiktoria Paruch , z klasy IV – Gabriela Lech, Klaudia Czechera, Krystian Wygonny, Paulina Bogdan, Sylwia Klimek, Wiktoria Goch.

Małgorzata Borkowska

Read more