Archives for TL - Logistyk

Kształcenie zawodowe w Chrobrym na medal!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w najnowszym prestiżowym Rankingu Techników 2018 miesięcznika edukacyjnego Perspektywy zajęliśmy 14 miejsce w województwie podkarpackim i znak jakości – tytuł Brązowej Szkoły 2018. To już kolejny, ogólnopolski sukces naszej szkoły, powtórzony z roku ubiegłego.

W metodologii obliczeń punktacji Perspektywy brały pod uwagę:

  • Egzamin zawodowy – 30% – wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.
  • Matura z przedmiotów dodatkowych – 30%
  • Matura z przedmiotów obowiązkowych – 20%
  • Sukcesy w olimpiadach – 20%

Do srebrnego medalu naszej szkole zabrakło niewiele, bo zaledwie 2,09 punktu. Do osiągnięcia tak wysokiej pozycji w rankingu przyczyniła się w szczególności wysoka zdawalność z egzaminów zawodowych. To wyróżnienie jest dla nas zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to bowiem o wysokiej jakości kształcenia przez twórczą kadrę nauczycielską oraz o ambicjach, pracowitości i potencjale uczniów. Do sukcesu niewątpliwie przyczynia się dobra atmosfera w szkole, którą wspiera Dyrekcja, a także władze samorządowe dbające o korzystne warunki nauczania.

czytaj więcej..

Marta Makówka

 

Read more

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…”

W ostatnim dniu nauki szkolnej w 2017 roku spotkaliśmy się przy wigilijnym opłatku. Były to bardzo radosne i rozśpiewane spotkania, najpierw w gronie koleżanek i kolegów z klasy, a później wspólne na szkolnych korytarzach. Melodie kolęd i świątecznych piosenek towarzyszyły nam przy składaniu życzeń, degustacji tradycyjnych wigilijnych potraw i przy pamiątkowych zdjęciach, ostatnich w szkole w tym roku kalendarzowym.

Życzymy wszystkim radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

ZPZ

 

Read more

Pierwsi kierowcy zawodowi w Chrobrym

Dzięki realizacji działań w projekcie: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” czterech uczniów z klasy 4 technik logistyk: Kamil , Mateusz, Michał i Kamil uzyskali dodatkowe kwalifikacje – prawo jazdy kat. C+E umożliwiające wykonywanie im pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Należy podkreślić, że ich droga do sukcesu zawodowego była długa i ciężka. Najpierw ukończyli 280-godzinne szkolenie wstępne, zdali egzamin, potem czekało ich szkolenie kat. C, kolejny egzamin, następnie kurs kat. C+E i ostatni egzamin praktyczny. Całość kosztów szkolenia i egzaminów o wartości około 8 tys. na 1 ucznia zostało pokrytych ze środków projektowych.

Mając zaledwie 19 lat mogą już teraz przebierać w ofertach, ponieważ na rynku pracy występuje duże zapotrzebowanie na kierowców zawodowych.

Koordynator projektu:

Andrzej Makówka

 

Read more

WSIiZ wspiera kształcenie zawodowe i prawnicze

1 i 12 grudnia br. uczniów naszej szkoły odwiedzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia ta objęła patronatem klasy prawne liceum ogólnokształcącego oraz klasę logistyczną w technikum.

Młodzież z klas prawnych i ekonomicznych uczestniczyła w wykładach na temat podstaw prawnych podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i Prawa Konstytucyjnego, a uczniowie klas logistycznych i spedycyjnych w cyklu szkoleń o tematyce:

Tajniki zawodu logistyka
Rodzaje transportu
Zarządzanie logistyczne na przykładzie firmy Toyota
Dostawa towarów wg warunków Incoterms 2010
Współpraca z wyższą uczelnią przyczynia się do zwiększenia jakości kształcenia naszych uczniów oraz pomaga w podjęciu decyzji dotyczących dalszego kształcenia i pracy zawodowej.

Koordynatorzy współpracy z uczelnią:

Andrzej Makówka

Marta Makówka

 

Read more

Logistyka w praktyce

8 grudnia 2017 klasa 3 Technik Logistyk  wraz w wychowawcą panią Agnieszką Kolano i panią Elżbietą Jużyniec wybrała się na kolejną wycieczkę dydaktyczną.

Pierwszym punktem na drodze młodych logistyków była firma Handlopex, zajmująca się składowaniem i sprzedażą wielu rodzajów opon. Po obejrzeniu filmu promocyjnego i wysłuchaniu krótkiego wykładu  o specyfice firmy, uczniowie zwiedzili czteropoziomowy magazyn. Wysokie na kilkanaście metrów składowisko opon na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie.

Logistycy usłyszeli też, że są bardzo chętnie zatrudniani w obecnej chwili oraz muszą znać wszelkie prawidłowości ekonomii, finansów, prawa i transportu, a  przede wszystkim umiejętnie wykorzystywać je w praktyce.

Dziękujemy za ciekawą wycieczkę!

Wychowawca Agnieszka Kolano

 

Read more

Sukcesy w projekcie „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”

Kończy się pierwszy rok realizacji projektu, który rozpoczął się  1 maja 2017 roku – zatem czas na częściowe podsumowania. Rok projektowy 2017 był  pracowity ale zarazem  i bardzo owocny.

Do sukcesów należy zaliczyć:

I. Realizację przez 80 uczniów ( w tym 45 z klas logistycznych i 35 z  klas ekonomicznych):

1.      Trzech rodzajów warsztatów logistycznych z branży TSL  i dwóch ekonomicznych prowadzonych przez praktyków z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.      150 lub 300 godzinnych staży zawodowych, podczas których uczniowie oprócz bezcennego doświadczenia zawodowego otrzymali stypendium stażowe.

II. Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych z zakresu:

1.      Obsługi wózków jezdniowych kat. II przez 24 uczniów klas logistycznych.

2.      Prawo jazdy kat. C przez czterech uczniów, w tym jeden C+E, a pozostali są w trakcie zdobywania kwalifikacji C+E.

3.      Obsługi kas fiskalnych przez 20 uczniów klas ekonomicznych.

III. Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do nowych pracowni zawodowych: techniki biurowej i gospodarki materiałowej oraz doposażenie pracowni środków transportu.

IV. Podjęte formy dokształcania przez 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie podnoszenia kompetencji i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych (kursy i studia podyplomowe).

 

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka

 

Read more

Najlepszy logistyk w Chrobrym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej

Dnia 1 grudnia odbył się II etap 10 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, której organizatorem była Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Punktualnie o godz. 11.00 każdy z olimpijczyków otrzymał zestaw 25 testowych pytań i 75 minut do dyspozycji. Drugi etap to wyższy poziom trudności, bo w teście pojawia się więcej niż jedna poprawna odpowiedź do wyboru.

 Wyniki 2 etapu będą dostępne do 15 grudnia

Życzymy jak najwyższej liczby punktów.

Wychowawca

Agnieszka Kolano

 
 
Read more

Nowe pracownie zawodowe w Chrobrym

W ramach realizacji działań projektowych „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” zakupiony został sprzęt, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie do nowych pracowni zawodowych o łącznej wartości: 135 979,75 zł.

Utworzone zostały pracownie:

1.Techniki biurowej (nr 46) wyposażona w: 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office oraz DMS Forms, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik ekonomista.

2. Gospodarki materiałowej (nr 57) wyposażona w: 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office i programem LoMag, 4 drukarki etykiet, 4 czytniki kodów kreskowych, 5 drukarek dokumentów logistycznych, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Jednocześnie doposażona została pracownia środków transportu (nr 37) w program Cartall Truck, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Utworzone pracownie zawodowe przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w zawodach: technik logistyk i ekonomista.

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka

 

 

Read more

Szkolenie logistyków w WSIiZ

07 grudnia 2017 roku klasa 1TL wraz z wychowawcą Andrzejem Makówką i panią Martą Makówką uczestniczyła w praktycznym szkoleniu logistycznym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzonym przez wykładowców uczelni.

Szkolenie w zakresu możliwości programu FlexSim przeprowadził dr Grzegorz Wróbel.

Oprogramowanie  służy do odwzorowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie wizualizacją w 3D. Jego możliwości pozwalają zbudować całą infrastrukturę przedsiębiorstwa oraz zaprojektować  cykl produkcyjny w taki sposób, by przebiegał on jak najpłynniej, w jak najkrótszym czasie oraz generował jak najniższe koszty.

Grę logistyczną w programie TransEdu, podczas której młodzież rywalizowała ze sobą o najwyższy zysk z 1 km z wykorzystaniem zaangażowanej  floty transportowej, przeprowadziła pani Kateryna Lysenko. 

Młodzież jednocześnie uczyła się i świetnie się bawiła.

Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach realizowanej umowy „Klasa patronacka”.

Należy podkreślić rosnące zainteresowanie kształceniem logistycznym zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym, które wynika ze wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych logistyków  na rynku pracy.

Marta Makówka

Andrzej Makówka

 

 

Read more

Logistycy z wizytą w Firmie Omega Pilzno Godawski&Godawski Sp. z o.o. w Pilźnie

26 września 2017 roku uczniowie klasy 2 technik logistyk odbyli ciekawą wycieczkę do Omegi Pilzno Godawski & Godawski Sp. z o.o. Firma od 21 lat specjalizuje się w międzynarodowym transporcie, spedycji i usługach logistycznych drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich.

Celem wycieczki było zapoznanie się z praktycznymi działaniami logistycznymi firmy, w tym poznanie pracy działu spedycji i działu kontaktu z klientem. Nasi logistycy zobaczyli prace autoryzowanego serwisu Volvo, myjnię samochodową, stację paliw, parking główny i park maszyn (ciągniki siodłowe, naczepy typu: chłodnie, chłodnie – hakówki, plandeki, kubatura MEGA, silosy do przewozu sadzy, cysternę do przewozu paliw).

Ważnym punktem wyjazdu był Podkarpacki Park Logistyczny w Podgrodziu. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili magazyn wysokiego składowania o powierzchni magazynowej 17 000 m2, zostali zapoznani z jego funkcjonowaniem, pracą wózków widłowych i układnic regałowych oraz dokumentami magazynowymi. Ponadto zaprezentowano im skład celny i akumulatorownię. Wycieczka miała charakter ściśle dydaktyczny poszerzający wiedzę zawodową młodych logistyków.

Wyjazd odbył się dzięki współpracy firmy i szkoły w ramach programu „Akademia Omega”.

Opiekunami wycieczki były: p. Agnieszka Kolano, p. Elżbieta Jużyniec i p. Beata Kościółek.

Elżbieta Jużyniec

Read more