Archives for TL - Logistyk

Wykłady dla logistyków i spedytorów

25 i 27 maja 2021 roku odbyły się wykłady prowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dla uczniów Technikum nr 2 w ramach realizacji projektu „Klasa patronacka”. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas 1TL i 1TS, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli swoją przygodę z branżą Transport-Logistyka-Spedycja. Pierwszy wykład prowadzony był przez dr Grzegorza Wróbla i dotyczył prezentacji możliwości programu symulacyjnego FLEXIM. Program ten służy do optymalizacji rozwiązań w procesach magazynowych, produkcyjnych i transportowych.

Drugi wykład „Jaką drogę musi pokonać paczka, aby trafić w ręce klienta” prowadziła pani Iryna Prokopiuk, asystent w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej. Uczniowie poznawali branżę kurierską, obserwowali proces kompletacji i sortowania przesyłek oraz dowiedzieli się o wielu metodach doręczeń zamówień, również tych najbardziej nowatorskich, tj. przy użyciu dronów. Wykłady były ciekawe, bogate w treści i adekwatną grafikę, mamy nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się już w formie stacjonarnej w szkole albo w WSIiZ w Rzeszowie.

Marta Makówka

Elżbieta Jużyniec

Read more

Technicy ZSL rozwijają zainteresowania zawodowe

8 marca 2021r uczniowie dwóch klas naszego Technikum- klasy 3 TL i 3 TS rozwijali swoje zawodowe umiejętności w ramach wykładu i ćwiczeń przeprowadzonych przez wykładowcę WSIiZ w Rzeszowie dr Katerynę Łysenko-Ryba. W ramach wieloletniej już współpracy naszej szkoły z Uczelnią WSIiZ w Rzeszowie, młodzież poszerzyła swoją wiedzę z zakresu reguł INCOTERMS 2020. Są one rozszerzeniem dotychczas obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Dzięki spotkaniu z przedstawicielem Uczelni uczniowie poznali zakres aktualnych zmian i działanie reguł w praktyce w międzynarodowej sprzedaży towarów. Zapoznali się z warunkami dostaw dla wszystkich środków transportu. Nauczyli się szacować koszty i ryzyko ponoszone przez sprzedającego i kupującego. Wiedza, którą nabyli
z pewnością wykorzystają podczas egzaminu z kwalifikacji zawodowych. Liczymy na dalszą współpracę z WSIiZ w Rzeszowie.

Elżbieta Jużyniec

Read more

Spotkanie techników z wykładowcą WSIZ Rzeszów

5 marca 2021r uczniowie klasy 1TS i 3 TL uczestniczyli w wykładzie on-line prowadzonym przez wykładowcę WSIZ w Rzeszowie- p. Irynę Prokopiuk z Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej . Spotkanie było poświęcone funkcjonowaniu transportu i branży TSL. Prowadząca omówiła wszystkie gałęzie transportu, ich przeznaczenie i wpływ na środowisko naturalne. Zaprezentowała przewóz towarów wysoko wartościowych oraz przewozy międzykontynentalne. Młodzież poznała najlepiej opłacalne opcje przewozu lądem na średnie i dalekie odległości. W krótkim filmie uczniowie zobaczyli kulisy powstawania największego samolotu na świecie. Spotkanie było bardzo ciekawe.

Elżbieta Jużyniec

 

Read more

Zakończenie i rozliczenie projektu: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”

Koordynatorzy projektu: Andrzej Makówka, Marta Makówka i Agnieszka Kolano zakończyli oraz rozliczyli projekt: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” o łącznej wartości projektu 792 555,25 zł.
Projekt był realizowany w okresie od 2017-05-01 do: 2019-10-31 roku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wsparciem projektowym zostały objęte 3 grupy:

  • Technikum Nr 2 w Leżajsku
  • Nauczyciele kształcenia zawodowego
  • Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk
    Celem głównym projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia 160 uczniów Technikum Nr 2 w Leżajsku (w tym 99 kobiet i 61 mężczyzn w zawodach technik logistyk i ekonomista przez poprawę jakości kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów poprzez realizację celów szczegółowych projektu.

Zostały osiągnięte  następujące rezultaty w ramach działań projektowych:

Zad.1. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego

§         5 nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotów logistycznych i spedycyjnych (w 100% pokrycie kosztów studiów podyplomowych, kosztów dojazdów i wyżywienia w formie delegacji).

§         3 nauczycieli podniosło kompetencje z zakresu kadr i płac (100% pokrycia kosztów szkolenia i dojazdów w formie delegacji).

Wartość wsparcia w ramach zadania: 34 463,80 zł.

Zad.2. Utworzenie pracowni gospodarki materiałowej i doposażenie pracowni techniki biurowej i środków transportu

Utworzone zostały pracownie:

§        Techniki biurowej (sala nr 46) wyposażona w: 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office oraz DMS Forms, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik ekonomista.

§        Gospodarki materiałowej (sala nr 57) wyposażona w: 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office i programem LoMag, 4 drukarki etykiet, 4 czytniki kodów kreskowych, 5 drukarek dokumentów logistycznych, pomoce  dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

§        Doposażona została pracownia środków transportu (sala nr 37)
w program Cartall Truck, pomoce  dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Wartość wsparcia w ramach zadania: 135 979,75 zł.

Zad. 3. Warsztaty prowadzone przez praktyków z branży logistycznej i ekonomicznej

160 uczniów ukończyło warsztaty logistyczne lub ekonomiczne

Zad.4 . Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych wymaganych przez pracodawców

§        8 logistyków zdobyło prawo jazdy kat. C+E

§        48 logistyków uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych (UDT)

§        55 ekonomistów zdobyło uprawnienia do obsługi kas fiskalnych

Wartość wsparcia w ramach zadania: 110 650,00 zł.

Zad. 5. Świadome wybory na rynku pracy

§        160 uczniów zostało objętych indywidualnym doradztwem zawodowym

§        Zostało opracowanych 160 Indywidualnych Planów Działania

Zad.6. Staże zawodowe

§        160 uczniów odbyło płatne staże zawodowe u pracodawców w wymiarze 150 lub 300 godzin.

Udzielone formy wsparcia: stypendia stażowe, odzież ochronna, zwrot kosztów dojazdów i refundacja wynagrodzenia dla opiekunów stażystów o łącznej wartości 285 480,00 zł.

W projekcie zrealizowane zostały wszystkie działania projektowe oraz osiągnięte wszystkie zakładane wskaźniki rezultatu i produktu.

 

Koordynator projektu

Andrzej Makówka

Read more

1TLG w BorgWarner

Dnia 3 grudnia 2019 r uczniowie klasy 1TLG uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej zapoznającej ich z pracą logistyka. W tym celu wraz z nauczycielami wybrali się do firmy BorgWarner.
„Po miłym powitaniu przez pana Marcina, zapoznaniu nas z kierunkami działalności firmy, przeszkoleniu BHP oraz wyposażeniu w zestawy ochronne udaliśmy się do hali produkcyjnej, w której mogliśmy obserwować pracę na różnych stanowiskach. Wrażenie na nas zrobiła wielkość hal oraz automatyzacja poszczególnych etapów produkcji. Ciekawym elementem naszej wycieczki była obserwacja pracy w magazynie. Z zainteresowaniem słuchaliśmy o rotacji zapasów oraz zarządzaniu ich poziomem.”
Serdecznie dziękujemy pracownikom BorgWarner za sympatyczne przyjęcie i ciekawą lekcję. 

Urszula Grzywna

Read more

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 2019

23 października 2019r logistycy z klasy 2 TL i 4 TL oraz spedytorzy z klasy 2 TS sprawdzali swoją wiedzę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. To już XII edycja w naszej szkole. Każdego roku młodzi technicy chętnie uczestniczą w Olimpiadzie. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu. Celem Olimpiady jest upowszechnianie nowoczesnej wiedzy logistycznej.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora Olimpiady oraz bezpłatne studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Logistyki
w Poznaniu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki Olimpiady!

Elżbieta Jużyniec
Agnieszka Kolano
Kamil Kak

Read more

Praktyki zawodowe w Dolinie Aosty

30 września 2019 roku uczniowie klas logistycznych i ekonomicznych Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku rozpoczęli praktyki zawodowe we Włoszech w ramach projektu „Młodzież z ZSL w Leżajsku aktywnie podnosi swoje kompetencje”.
Z Leżajska wyjechaliśmy autokarem 29 września i po niespełna 23 godzinach podróży dotarliśmy do Chatillon, małego, górskiego miasteczka w Dolinie Aosty. Zajęcia praktyczne odbywaliśmy w firmie SAVIO S.r.l oraz w innych firmach branży ekonomicznej i logistycznej. Pierwszy dzień to zapoznanie z harmonogramem praktyk oraz zasadami BHP. Poznaliśmy również osoby i instytucje współrealizujące działania w ramach praktyki zawodowej. Po odbytej w tym dniu praktyce wybraliśmy się na spacer po Chatillon oraz pobliskiej miejscowości Saint-Vincent.

Realizując cele praktyki zawodowej odbyliśmy ciekawą wycieczkę do rodzinnego przedsiębiorstwa MAISON BERTOLIN. Firma ta specjalizuje się w produkcji alkoholi i salami, tradycyjnej włoskiej wędliny. Podziwialiśmy infrastrukturę BERTOLIN, zapoznaliśmy się z asortymentem produkcyjnym i dystrybucją. W drodze powrotnej zwiedziliśmy piękny zamek na skałach, z murów którego roztaczał się malowniczy krajobraz na Dolinę Aosty. W ramach praktyk zapoznaliśmy się z infrastrukturą lotniska Bergamo, a jednym z ciekawszych zadań, jakie mieliśmy wykonać na lotnisku było zdobycie informacji o możliwościach i kosztach wynajmu samochodu, wszystko oczywiście w języku angielskim.
Innym, pięknym miejscem, które odwiedziliśmy była stacja narciarska Ski Resort w Pile. Sam wjazd autokarem na wysokość ponad 2000 metrów n.p.m. był niesamowitym przeżyciem, wąska, kręta i stroma droga budziła w nas ekstremalne odczucia, jednak dzięki znakomitym i doświadczonym kierowcom pokonaliśmy trasę wzorcowo.
Pobyt we Włoszech to nie tylko zajęcia praktyczne, warsztaty i ćwiczenia, to czas pięknych i niepowtarzalnych wycieczek krajoznawczych. Odwiedziliśmy Mediolan, a w nim wspaniałą i monumentalną Katedrę Narodzin św. Marii na Piazza Duomo, XIX-wieczną galerię handlową Vittorio Emanuele II z butikami znanych projektantów, restauracjami i kawiarniami oraz Zamek Sforzów z piękną fontanną w kształcie tortu.
W Turynie zwiedziliśmy Palazzo Carignano, niezwykle piękny i okazały barokowy budynek usytuowany w samym centrum, w którym swoją siedzibę ma Narodowe Muzeum Zjednoczenia Włoch oraz XV-wieczną renesansową Katedrę Metropolitalną Św. Jana Chrzciciela. To właśnie w jej wnętrzu przechowywana jest jedna z najsłynniejszych i najbardziej cenionych relikwii chrześcijaństwa – Całun Turyński.
Kolejnym etapem naszej wycieczki był region Liguria, którego stolicą jest Genua. Miasto Genua jest przepięknie położone na wzgórzach zatoki Morza Liguryjskiego należącego do basenu Morza Śródziemnego. Jego historia związana jest z takimi postaciami jak Krzysztof Kolumb, Andrea Doria, Giuseppe Garibaldi czy Marco Polo. Zwiedziliśmy tu Porto di Genova – Port nad Portami, a w nim galeon „Neptun” – zbudowany specjalnie na potrzeby filmu Romana Polańskiego pt. „Piraci”.
Kolejne dwie doby spędziliśmy w Chiavari, malowniczym nadmorskim miasteczku. Dużo zwiedzaliśmy, jedliśmy tradycyjne włoskie potrawy i plażowaliśmy, korzystając z doskonałej letniej pogody. Piękne wschody i zachody słońca uwieczniliśmy na zdjęciach, a w naszych sercach pozostała radość ze wspólnie spędzonego rekreacyjnie czasu.
Zwiedzając Dolinę Aosty dotarliśmy na jej północno-zachodni kraniec i skorzystaliśmy z najbardziej spektakularnej atrakcji regionu Alp – wjazdu kolejką SkyWay Monte Bianco na Mont Blanc. Profesjonalnie wyposażeni w zimowe kurtki, buty, czapki i rękawiczki ruszyliśmy zdobywać „dach Europy”. Niezapomniane przeżycie! Prawdziwy „romans” z Alpami! Widoki zapierające dech w piersiach, nowoczesna stacja górska z prawdziwym białym fortepianem do użytku dla wszystkich i obrotowa kolejka linowa dostarczyły nam wszystkim absolutnie niepowtarzalnych wrażeń.
Ostatni wieczór był kwintesencją włoskiej kuchni i muzyki. Dzięki organizatorom mogliśmy podsumować minione dwa tygodnie praktyk w nastrojowej włoskiej restauracji. To nie była nasza jedyna wspólna zabawa, kilka dni wcześniej sami zorganizowaliśmy potrójną 18-tkę. Trzej uczestnicy praktyk obchodzili w tym czasie swoje osiemnaste urodziny, które postanowiliśmy uczcić tortami, muzyką i zabawami integracyjnymi. Dzięki doskonałej organizacji i podziałowi obowiązków impreza była bardzo udana.
11 października wyruszyliśmy w podróż powrotną do Polski. Po drodze zatrzymaliśmy się na kilka godzin w Wenecji, urzekającym mieście na wodzie. To również miasto tysiąca kanałów wodnych, gondoli, statków, portów i przystani. Pani przewodnik oprowadziła nas po starówce, zwiedziliśmy Bazylikę Św. Marka, a, Most Rialto, Most Westchnień, oglądaliśmy słynne weneckie maski, a na obiad zjedliśmy prawdziwą wenecką pizzę. W towarzystwie zachodzącego słońca opłynęliśmy statkiem Lagunę Wenecką i dotarliśmy do naszego autokaru, który przez Włochy, Austrię i Czechy dowiózł nas szczęśliwie do Leżajska.
Serdecznie dziękujemy organizatorom naszego wyjazdu za doskonałą oprawę praktyk zawodowych, a opiekunom za troskę, pomoc i serdeczną atmosferę. Zapewniamy, że tegoroczne praktyki zawodowe na zawsze pozostaną miłym wspomnieniem i ciekawym doświadczeniem zawodowym.

Uczniowie klas: 3TE i 3TL
Kierownik wycieczki: Marta Makówka

 

 

Read more

Wycieczka dla najlepszych w konkursie “Logistycznie i ekonomicznie”

29 maja uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zwyciężyli w konkursie “Logistycznie i ekonomicznie” organizowanym w ZSL w Leżajsku/Technikum Nr 2 wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do STYROPIANEX-u i BMF w Leżajsku. 
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej i spedycyjno-transportowej oraz promocja kształcenia zawodowego w Chrobrym. 
STYROPIANEX to prężnie rozwijająca się firma, zajmująca się produkcją styropianu na nowoczesnych liniach technologicznych oraz działalnością spedycyjną. Równocześnie firma STYROPIANEX Transport jest partnerem Technikum Nr 2 w Leżajsku w kształceniu technika spedytora. 
BMF prowadzi kompleksową produkcję elementów stalowych do linii technologicznych samochodów, głównie grupy Volkswagena. Młodzież obserwowała organizację pracy, proces produkcyjny z wykorzystaniem urządzeń sterowanych numerycznie oraz środków transportu wewnętrznego.  
Następnym punktem w programie wycieczki było zwiedzanie Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, w którym znajdują się cenne zbiory kultury sakralnej. 
Na zakończenie wycieczki grupa spotkała się przy pizzy w restauracji Poczekalnia, przy poczęstunku był czas na rozmowy o wyborach kierunków dalszego kształcenia i wymianę wrażeń ze wspólnie spędzonego czasu. 
Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konkursie młodzieży i ich opiekunom z Woli Zarczyckiej, Gorzyc, Tryńczy, Żołyni, Brzyskiej Woli, Brzózy Królewskiej i Kuryłówki, a uczniom życzymy satysfakcji i kolejnych sukcesów edukacyjnych.  

Marta Makówka

Andrzej Makówka

 

 

 

Read more

5 edycja konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” rozstrzygnięta!

24 kwietnia 2019 roku odbyła się 5 edycja konkursu „Logistycznie i ekonomicznie”, w której wzięło udział 21 zespołów z 12 szkół z powiatu leżajskiego i z powiatów sąsiednich – łącznie 62 uczniów. 

Organizatorzy w pierwszym etapie przygotowali quiz 20 pytań z zakresu matematyki, geografii, informatyki, ekonomii i logistyki wymagający wiedzy i logicznego myślenia. Rywalizacja była tak wyrównana, że do wyłonienia 6 najlepszych zespołów potrzebne było losowanie. W drugim etapie młodzież miała do rozwiązania 6 zadań praktycznych z zakresu: wyszukiwania informacji statystycznej, formowania ładunku, znajomości znaków logistycznych, wyznaczania optymalnej trasy przewozu, budżetu rodziny oraz fizyki. 

Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a o kolejności miejsc zadecydował szybszy czas rozwiązania zadań, ponieważ zespoły miały równą ilość poprawnych odpowiedzi. Organizatorzy konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi rozdali młodzieży atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Gmina Leżajsk, Rada Rodziców przy ZSL w Leżajsku, Arcus Soft, bank PBS O/Leżajsk oraz firma Rebaki24.pl z Łętowni. 

Patronat naukowy nad konkursem objął Uniwersytet Rzeszowski, reprezentowany przez dr Piotra CyrkaWSIiZ w Rzeszowie. 

Lista laureatów  5 edycji konkursu „Logistycznie i ekonomicznie”  

Miejsce 

Nazwa gimnazjum 

Nazwisko i imię   członka zespołu 

Opiekun 

I. 

Szkoła Podstawowa  

w Woli Zarczyckiej 

Potaczała Kacper 

Lucyna Michna 

 

Piechowski Bartłomiej 

Szczepański Łukasz 

II. 

Szkoła Podstawowa 

 w Gorzycach 

Majcher Adrian 

Dorota Ruchała 

 

Kulpa Konrad 

Groch Dawid 

III. 

Szkoła Podstawowa 

 w Żołyni 

Niemiec Aniela 

Joanna Pac 

 

Węgrzyn Filip 

Szpila Piotr 

IV. 

Szkoła Podstawowa  

w Brzyskiej Woli 

Jachimowicz Bartłomiej 

Ewa Kycia 

 

Rodecki Radosław 

Leniart Szymon 

V. 

Zespół Szkół  

w   Brzózie Królewskiej 

Brudniak Karol 

Zofia Tenerowicz 

Grabarz Maciej 

Zawada Remigiusz 

VI. 

Szkoła Podstawowa  

w Kuryłówce 

Kusy Mikołaj 

Maria Wolamin 

 

Socha Adrian 

Kowalski Jakub 

 

W imieniu organizatorów 

Andrzej Makówka 

Read more

Szkolny Mistrz Klawiatury 2019

W dniu 15 marca 2019 r. odbyła się  kolejna edycja  szkolnego konkursu Mistrz Klawiatury, w której uczestniczyło 17 uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. 
Celem konkursu  jest propagowanie wśród uczniów mnemotechnicznej  metody pisania na  klawiaturze komputera przy jak najwyższej bezbłędności.  
Ocenie podlegała szybkość i oraz  ilość popełnianych błędów w przepisywaniu tekstu zawierającego ponad 4000 znaków. 
I miejsce zajęła  Katarzyna Sałek – uczennica klasy  3-ciej Technikum Ekonomicznego. 
Kolejne miejsca  zajęli; 
2. Mateusz Godek – 3 TL  
3. Patrycja  Brudniak –  3 TE 
4. Marcin Kosior – 3 TL 
5. Joachim Mączka – 3 TL 
Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody. 
 Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych   zapraszamy w kolejnej edycji. 
Organizatorzy. 

Read more