Archives for TS - Spedytor

Współpraca ZSL Leżajsk z PKP Cargo Connect Sp. z o.o.

W dniu 23 września 2022 roku dla uczniów ZSL/Technikum Nr 2 Leżajsk w zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie – Dyrektor ZSL/Technikum Nr 2 w Leżajsku i Prezes zarządu PKP Cargo Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy.

Przedmiotem niniejszego porozumienia było ustalenie zasad współpracy pomiędzy Szkołą/kierunkiem Technik Eksploatacji Portów i Terminali a PKP Cargo Connect.

Zgodnie z zawartą umową PKP Cargo Connect przyczyni się do realizacji działań edukacyjnych związanych z pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy uczniów poprzez udostępnianie infrastruktury Terminala w Medyce. Na uczniów czekają atrakcyjne wycieczki dydaktyczne do Terminali oraz ciekawe warsztaty przeprowadzane przez praktyków z branży.

Młodzież z entuzjazmem oczekuje pierwszego wyjazdu do Terminala w Medyce, a Wy Drodzy Czytelnicy – czekajcie na relację z tego wydarzenia.

Z pewnością współpraca z PKP Cargo Connect Sp. z o.o. zapewni uczniom Technikum w zawodzie Technik eksploatacji portów i terminali łatwiejszy „start” na rynku pracy i osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

Urszula Szyszka

Read more

Wojewódzki Konkurs Logistyczny 

22 kwietnia 2022 r. punktualnie o godzinie 11.00 w etapie szkolnym VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej wzięło udział 28 uczniów klas II – III kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. 

Uczestnicy musieli zmierzyć się z 25 pytaniami w czasie 40 minut. 

Celem konkursu jest wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, rozbudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną, wymiana doświadczeń zawodowych, współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach. 

Z satysfakcją informujemy, że 7 uczniów spełniło wymagane min. 50 % poprawności odpowiedzi, z których 3 weźmie udział w etapie wojewódzkim w dniu 26 maja 2022 roku. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Agnieszka Kolano 

Read more

Wojewódzki Konkurs Logistyczny 

22 kwietnia 2022 r. punktualnie o godzinie 11.00 w etapie szkolnym VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej wzięło udział 28 uczniów klas II – III kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. 

Uczestnicy musieli zmierzyć się z  25 pytaniami w czasie 40 minut. 

Celem konkursu jest wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, rozbudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną, wymiana doświadczeń zawodowych, współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach. 

Z satysfakcją informujemy, że 7 uczniów spełniło wymagane min. 50 % poprawności odpowiedzi, z których 3 weźmie udział w etapie wojewódzkim w dniu 26 maja 2022 roku. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Agnieszka Kolano 

Read more

Technikum Nr 2 w ZSL wśród najlepszych szkół na Podkarpaciu! 

16 marca 2022 roku  wzięliśmy udział w uroczystej gali, zorganizowanej  w ramach Rankingu Liceów i Techników – Perspektywy 2022. Nasza szkoła została nagrodzona Srebrną Tarczą w kategorii Techników zajmując 7 miejsce wśród najlepszych dziesięciu szkół  na Podkarpaciu. Ogłoszenie wyników odbyło się w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej podczas którego uczestniczyły władze uczelni, Pani Kuratorium oraz inni zaproszeni wyśmienici goście. Galę uświetniły pokazy chemiczne oraz film promocyjny Politechnikę Rzeszowską. 

Tak wysokie miejsce naszej szkoły to sukces Powiatu Leżajskiego, Dyrekcji, nauczycieli oraz wszystkich naszych uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych, matury oraz z olimpiad przedmiotowych. 

Przyjemność reprezentowania naszej szkoły mieli: Konrad Dunicz, Filip Hajder, Gabriel Kupras, Viktoriia Mykytyn, Oliwia Schiffer, Sulikowska Sylwia oraz Agnieszka Lizak, Andrzej Majewski i Andrzej Makówka. 

 

Andrzej Makówka 

Read more

Spedycja to nasza pasja!

W myśl tego hasła klasy Technik Spedytor z innowacją pożarniczą realizują ciekawe i pouczające wycieczki dydaktyczne. 
Tym razem w dniu 25 października 2021 roku –  klasa 3 TSG pod opieką p. Mariusza Tenerowicza ,  
p. Agnieszki Kolano i ks. Witolda Orzechowskiego uczestniczyli w warsztatach i wykładach na PWSW  
w Przemyślu .  
Na miejscu młodzi spedytorzy zostali oprowadzeni po gmachu Kolegium Technicznego PWSW  
w Przemyślu, gdzie uczestniczyli w pokazach związanych z m.in. z branżą TSL, najnowocześniejszymi technologiami w pracy kierowcy. Została im również przedstawiona oferta edukacyjna PWSW. 
Dziękujemy Kierownikowi Zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki – dr inż. Grzegorzowi Dzieniszewskiemu za miłe i serdeczne przyjęcie . 
 
Agnieszka Kolano 

Read more

Spedytorzy i logistycy w Energylandii

01.10.2021r uczniowie klas 2 TL i 2TS wraz z wychowawczyniami: p. Martą Makówką i p. Agnieszką Kwiecień oraz opiekunami p. Andrzejem Makówką i p. Caezerem Martinezem wybrali się na wycieczkę do Energylandii. Pozytywne emocje i radość towarzyszyły uczestnikom już od pierwszej chwili wejścia do autokaru. W drodze do Zatoru panowała miła, radosna atmosfera. 
Na miejscu młodzież korzystała ze wszystkich atrakcji, jakie tylko oferuje park rozrywki Energylandia. Wieczorem, po kolacji w Mc Donalds, pełni wrażeń i dobrego humoru wróciliśmy do domu. 

Agnieszka Kwiecień 

Read more

25 spedytorów ukończyło wakacyjne staże w projekcie ,,Spedytor na maksa!”

Dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych (uczęszczających do klas technikum o specjalności spedytor), tegoroczne wakacje były bardzo pracowite. W ramach prowadzonego w szkole projektu „Spedytor na maksa!” kolejna grupa (25 „spedytorów” z klas drugich) miała możliwość   odbycia   płatnego stażu u partnera projektu, tj. w firmie „STYROPIANEX”.  Staże wakacyjne poprzedzone były specjalistycznymi wykładami w zakresie: kompetencji społecznych i uniwersalnych niezbędnych w pracy spedytora, współpracy w zespole pracowniczym, podziału ról, odpowiedzialności za wyznaczone cele i zadania oraz sprawności i szybkości podejmowania decyzji spedytorskich pod presją czasu.  
W czasie 38 dni stażowych uczniowie mieli za zadanie zapoznać się z podstawowymi działaniami spedytora omawianymi na zajęciach w czasie lekcji z przedmiotów zawodowych Oprócz doświadczenia zawodowego uczniowie otrzymali również stypendia stażowe, 
zwrot kosztów dojazdu oraz smaczne obiady w „Gospodzie u Więcławów”. 
W ostatnim dniu nastąpiło podsumowanie pracy, uroczyste wręczenie zaświadczeń przez opiekunów staży oraz pamiątkowe zdjęcie stażystów z opiekunami z firmy „Styropianex”.  
Tydzień później, Dyrektor ZSL pogratulował uczniom zakończenia staży oraz wręczył pozostałe certyfikaty uzyskane w trakcie realizacji projektu.  
Mamy nadzieję, że podejmowane działania projektowe zwiększą szansę naszych uczniów (absolwentów) na lokalnym rynku pracy.  
 
Koordynatorzy: 
Urszula Grzywna 
Agnieszka Kolano 

Read more

Wykłady dla logistyków i spedytorów

25 i 27 maja 2021 roku odbyły się wykłady prowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dla uczniów Technikum nr 2 w ramach realizacji projektu „Klasa patronacka”. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas 1TL i 1TS, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli swoją przygodę z branżą Transport-Logistyka-Spedycja. Pierwszy wykład prowadzony był przez dr Grzegorza Wróbla i dotyczył prezentacji możliwości programu symulacyjnego FLEXIM. Program ten służy do optymalizacji rozwiązań w procesach magazynowych, produkcyjnych i transportowych.

Drugi wykład „Jaką drogę musi pokonać paczka, aby trafić w ręce klienta” prowadziła pani Iryna Prokopiuk, asystent w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej. Uczniowie poznawali branżę kurierską, obserwowali proces kompletacji i sortowania przesyłek oraz dowiedzieli się o wielu metodach doręczeń zamówień, również tych najbardziej nowatorskich, tj. przy użyciu dronów. Wykłady były ciekawe, bogate w treści i adekwatną grafikę, mamy nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się już w formie stacjonarnej w szkole albo w WSIiZ w Rzeszowie.

Marta Makówka

Elżbieta Jużyniec

Read more

Nowa pracownia kształcenia zawodowego w Chrobrym

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku prowadzony jest
 projekt „Spedytor na maksa!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz  Powiatu  Leżajskiego. Głównym celem tego działania jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia, uczniowie odbywają płatne staże zawodowe u Partnera projektu – w firmie Styropianex Transport sp. z o.o., uczestniczą w specjalistycznych warsztaty organizowanych na  wyższych uczelniach oraz uczą się wg zmodyfikowanego programu w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach komputerowych.

W pierwszym etapie projektu  powstała pracownia spedycji, w której uczniowie uczący się na kierunku technik spedytor mogli łączyć wiedzę z praktyką pracując na aktualnych programach wykorzystywanych
w firmach spedycyjnych. Drugi etap projektu zakładał min. doposażenie kolejnej pracowni w sprzęt niezbędny przy nauce zawodu – specjalistyczne programy pozwalające zarządzać taborem, magazynem, prowadzić kartotekę pojazdów, kierowców, tworzyć i drukować niezbędne dokumenty.

I tak, w marcu 2021 r. powstała pracownia środków transportu. Nowa pracownia wyposażona jest w 17 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, 4 drukarki laserowe, modele wózków widłowych i inne pomoce dydaktyczne. Łączny koszt doposażenia pracowni środków transportu to  78 230,14 zł.

Miejmy nadzieję, że już niedługo uczniowie będą mogli zasiąść w ławkach i w pełni korzystać z nowego  sprzętu i przygotowanego oprogramowania.

Agnieszka Kolano

Urszula Grzywna

Read more

2TLG – Spotkania z Matematyką

Jaka jest historia ubezpieczeń na życie?  Co wpływa na wysokość składek? Jak można je obliczyć?

Tego dowiedzieli się uczniowie klasy  2TLG,  którzy w dniu 14.04.br wzięli udział w wykładzie „Matematyka w ubezpieczeniach” organizowanym przez SNM oraz UR.

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił dr hab. Jacek Chudziak – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego,

który w bardzo ciekawy i przyjazny sposób ukazał  korelację między matematyką a innymi dziedzinami.

Spotkanie było znakomitą okazją do powtórzenia oraz poszerzenia wiadomości z przedmiotów zawodowych, jak i matematyki.

Urszula Grzywna

Read more