07 lutego 2020 r. uczniowie klasy 1 TEG wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Celem spotkania było doskonalsze poznanie funkcjonowania Urzędu Statystycznego jako najważniejszej instytucji polskiej administracji państwowej odpowiedzialnej za zbieranie danych statystycznych, przechowywanie i opracowywanie zebranych danych oraz ogłaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań .

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w organizację miłego i bardzo interesującego spotkania, wzbogaconego konkursem i atrakcyjnymi upominkami oraz materiałami edukacyjnymi.

Urszula Szyszka