12 grudnia 2019 r. uczennice klasy 1 TEG w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” wzięły udział w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

Celem spotkania było doskonalsze poznanie struktury, roli , zadań i zakresu uprawnień PIP, jako najważniejszego organu w Polsce zajmującego się nadzorem i kontrolą prawa pracy oraz bhp pracy.

Serdecznie dziękujemy Pani Nadinspektor pracy Barbarze Czarnek oraz pozostałym osobom zaangażowanym w organizację miłego i bardzo interesującego spotkania, wzbogaconego konkursem i atrakcyjnymi upominkami oraz materiałami edukacyjnymi.

Dodatkową atrakcją po edukacyjnej części wycieczki była wizyta w Fly-Parku. Uczennice skorzystały z porcji sportowych wrażeń połączonych z doskonałą zabawą.

U. Szyszka