Uczniowie

klasa 1 TE – technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną

wychowawca: mgr Danuta Drążek

klasa 1 TL – technik logistyk – komputerowe programy logistyczne

wychowawca: mgr Aleksandra Zdulska

klasa 1 TS – technik spedytor z innowacją pożarniczą

wychowawca: mgr Barbara Grzywna

klasa 2 TE – technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną

wychowawca: mgr Małgorzata Borkowska

klasa 2 TL – technik logistyk – komputerowe programy logistyczne

wychowawca: mgr inż. Andrzej Makówka

klasa 2 TS – technik spedytor z innowacją pożarniczą

wychowawca: mgr Małgorzata Sarzyńska

klasa 3 TE – technik ekonomista

wychowawca: mgr inż. Marta Makówka

klasa 3 TL – technik logistyk

wychowawca: mgr inż. Elżbieta Jużyniec

klasa 4 TE – technik ekonomista

wychowawca: mgr Maria Bazan/mgr Elżbieta Rup

klasa 4 TL – technik logistyk

wychowawca: mgr Agnieszka Kolano/mgr Kamil Kak

absolwenci 2018 – technik ekonomista

wychowawca: mgr Danuta Drążek

absolwenci 2018 – technik logistyk

wychowawca: mgr Jadwiga Jarosz