Uczniowie

Uczniowie Technikum Nr 2

klasa 1 TEP – technik ekonomista z innowacją skarbowo – prawną

wychowawca: mgr Monika Łobodzińska – Zygmunt

klasa 1 TLP – technik logistyk

wychowawca: mgr Joanna Czerwonka

klasa 1 TSP – technik spedytor z innowacją pożarniczą

wychowawca: mgr Justyna Majkut

klasa 1 TEG – technik ekonomista z innowacją skarbowo – prawną

wychowawca: mgr Urszula Szyszka

klasa 1 TLG – technik logistyk

wychowawca: mgr Urszula Grzywna

klasa 1 TSG – technik spedytor z innowacją pożarniczą

wychowawca: mgr Mariusz Tenerowicz

klasa 2 TE – technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną

wychowawca: mgr Danuta Drążek

klasa 2 TL – technik logistyk – komputerowe programy logistyczne

wychowawca: mgr Aleksandra Zdulska

klasa 2 TS – technik spedytor z innowacją pożarniczą

wychowawca: mgr Barbara Grzywna

klasa 3 TE – technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną

wychowawca: mgr Małgorzata Borkowska

klasa 3 TL – technik logistyk – komputerowe programy logistyczne

wychowawca: mgr inż. Andrzej Makówka

klasa 3 TS – technik spedytor z innowacją pożarniczą

wychowawca: mgr Małgorzata Sarzyńska

klasa 4 TE – technik ekonomista

wychowawca: mgr inż. Marta Makówka

klasa 4 TL – technik logistyk

wychowawca: mgr inż. Elżbieta Jużyniec

absolwenci 2019 – technik ekonomista

wychowawca: mgr Maria Bazan/mgr Elżbieta Rup

absolwenci 2019 – technik logistyk

wychowawca: mgr Agnieszka Kolano/mgr Kamil Kak

absolwenci 2018 – technik ekonomista

wychowawca: mgr Danuta Drążek

absolwenci 2018 – technik logistyk

wychowawca: mgr Dominika Polańska/mgr Jadwiga Świdrak Jarosz