„Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” 
 
20 października 2018 roku zakończyły się szkolenia zawodowe z zakresu Obsługi kas fiskalnych dla 25 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. 
Młodzież zdobyła kompetencje obsługi kas fiskalnych potrzebne w ich przyszłej pracy zawodowej. 
Wszystkie inicjatywy podejmowane w projekcie mają na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie naszych absolwentów.  
 
Koordynatorzy: Andrzej Makówka, Marta Makówka