20 lutego 2018 roku klasa 1TL kształcąca się w zawodzie technik logistyk miała okazję poznać funkcjonowanie firmy BorgWarner,  polskiego oddziału amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych. Menadżer logistyki przedstawił młodzieży stosowane w firmie nowoczesne strategie i systemy logistyczne oraz procesy przepływu informacji i planowanie zapotrzebowania materiałowego. Następnie uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem magazynu wysokiego składowania i linii produkcyjnych, na których wytwarzane są turbosprężarki dla koncernów branży motoryzacyjnej, m.in. VW, BMW i FIAT. Firma dynamicznie otwiera się na inne segmenty rynku wytwarzając turbosprężarki nie tylko do samochodów osobowych, ciężarowych, ale również do innego sprzętu np. koparek czy motorówek. BorgWarner zapewnia kompleksową obsługę klienta poprzez projektowanie, testowanie, wytwarzanie, a także naprawę każdego rodzaju turbosprężarek. Młodzież oprócz interesującej wycieczki przedmiotowej otrzymała pakiet gadżetów oraz zapewnienie, że warto kształcić się i inwestować w logistykę. 

Marta Makówka 
Andrzej Makówka