Izabela Dec z klasy 3 TE  jako najlepsza uczennica Technikum nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

19 grudnia 2017r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala i wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Iza wraz ze swoją koleżanką z Liceum Ogólnokształcącego Pauliną Grabowy z kl.3a  miały zaszczyt znaleźć się w tym dostojnym gronie. Odebrały stypendia z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch. Stypendia te przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu!

ZPZ