Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 
 Dnia 27 listopada 2018 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 41 uczniów z klas ekonomicznych. 
Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie: 
Klimek Sylwia- II TE 
Czechera Klaudia- II TE 
Kogut Natalia- II TE 
Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć. 
 
Małgorzata Borkowska