Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Dnia 14 grudnia 2020 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie:

Węglarz Paulina III TE

Węglarz Patrycja III TE

Magdalena Młynek II TEG

Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska