W dniu 29 marca 2019 roku w naszej szkole gościli przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dr Piotr Cyrek z Wydziału Ekonomii http://www.we.ur.edu.pl/, dr Paweł Majka Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji i asystent Michał Skóra z Wydziału Prawa i Administracji http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/aktualnosci oraz doradca zawodowy Agnieszka Kisielewska z Biura Karier.

Celem była realizacja założeń umowy patronackiej dotyczącej rozwijania uzdolnień uczniów klas ekonomicznych poprzez dodatkowe zajęcia dla młodzieży w formie wykładów otwartych, warsztatów oraz konsultacji naukowych u specjalistów z zakresu ekonomii i prawa.

Podczas spotkania z uczniami klasy pierwszej  technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną dr Paweł Majka przeprowadził zajęcia z zakresu prawa podatkowego, a dr Piotr Cyrek omówił z młodzieżą kwestie komunikacji w biznesie.

Pracownicy uczelni rozmawiali również z tegorocznymi maturzystami o ich dalszych planach edukacyjnych i zawodowych oraz o szansach i możliwościach ich realizacji. Było to okazją do prezentacji oferty Uniwersytetu Rzeszowskiego, którą przeprowadzili Piotr Cyrek – Wydział Ekonomii,  Michał Skóra -Wydział Prawa i Administracji oraz Agnieszka Kisielewska – Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Małgorzata Borkowska