Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku prowadzony jest projekt „Spedytor na maksa!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Powiatu Leżajskiego. Głównym celem tego działania jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Kolejne grupy młodzieży kształcące się w zawodzie technik spedytor odbywają płatne staże zawodowe, uczestniczą w warsztatach, a szkoła doposaża się w nowoczesne pracownie zawodowe.

Lokalna prasa śledzi poczynania naszych uczniów i ich udział w działaniach projektowych.

Urszula Grzywna