W dniu 17. 01.2018 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie dla uczestników projektu: „ Przedsiębiorczość w praktyce III”. Uczestnikami projektu jest 40 uczniów z klas: drugiej, trzeciej i czwartej kształcących się w zawodzie technika ekonomisty.

Pierwszą część szkolenia przeprowadziła Pani Angelika Kisiel- konsultant z Urzędu Marszałkowskiego : „ Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków FE”.

Drugą część szkolenia przeprowadziła Pani Anna Teodorczyk – doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie : „ Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy”.

Nasza młodzież uzyskała profesjonalne wsparcie w uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podnoszeniu kwalifikacji przy udziale Funduszy Europejskich.

szkolny koordynator projektu

Maria Bazan