Dobiegła końca równościowa rekrutacja do projektu pn. “Spedytor na maksa!”.

25 nowych uczestników z klas o profilu TECHNIK –SPEDYTOR (klasy II po SP i Gim)

odbędzie staże zawodowe u Partnera, tj. Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa, weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez Panią dr Annę Mazurkiewicz – nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz będzie się uczyć zmodyfikowanym programem posługując się nowoczesnym sprzętem oraz aktualnymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w spedycji.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Szczegółowe informacje, wyniki naboru, regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz w  biurze projektu – pok. 49 ZSL Leżajsk.

Koordynatorzy projektu