Zakończyła  się   I – tura realizowanego w naszej szkole projektu Spedytor na maksa!

Projektu  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Od stycznia do października 2020 r. 25 uczniów klasy 2TSG podwyższało swoje kompetencje kluczowe i społeczne oraz umiejętności uniwersalne niezbędne do pracy w zawodzie spedytor poprzez naukę wg zmodyfikowanego programu nauczania, staże u partnera projektu  – firmy „Styropianex” czy uczestnictwo uczniów  i nauczycieli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podejmowane działania  przyczyniły się do uświadomienia  uczniom  czym jest  współpraca w zespole pracowniczym, podział ról, odpowiedzialność za wyznaczone cele i zadania oraz trafność i szybkość podejmowanie decyzji spedytorskich pod presją czasu.
  5 nauczycieli kształcenia zawodowego odbyło  staż u partnera i podniosło swoje kompetencje z zakresu obsługi programów spedycyjno- transportowych. Doposażona została pracownia spedycji, dzięki czemu od września 2020 prowadzone  w niej zajęcia odzwierciedlają naturalne warunki pracy właściwe dla zawodu spedytor.

Niestety, ze względu na panujące warunki sanitarne i epidemiczne panujące w tym okresie, część zadań odbyła się w formie zdalnej.

Istotną częścią realizowanego projektu było doposażenie pracowni spedycji w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, modele pojazdów, symulator tachografu, karty INCOTERMS, plansze oraz literaturę. Od września 2020 r uczniowie klas technikum spedycyjnego mają możliwość pracować w środowisku i na programach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

W poprzednim roku koordynatorami projektu były Panie: Iwona Długoń i Urszula Szyszka,
w tym roku:  Agnieszka Kolano i Urszula Grzywna