W tym roku Zespół Przedmiotów Zawodowych był odpowiedzialny za przygotowanie spotkania świątecznego dla wszystkich pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Odświętnie udekorowana aula szkolna, Bożonarodzeniowe symbole, pięknie nakryte stoły – to efekt, którego nie osiągnęlibyśmy, gdyby nie pomoc Dyrekcji, naszych koleżanek i kolegów nauczycieli oraz pań pracujących w szkolnej kuchni. Szczególnie serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym uczniom, którzy wykazali ogromną inicjatywę i pomoc w przygotowaniu naszego spotkania.

Zespół Przedmiotów Zawodowych