07 grudnia 2017 roku klasa 1TL wraz z wychowawcą Andrzejem Makówką i panią Martą Makówką uczestniczyła w praktycznym szkoleniu logistycznym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzonym przez wykładowców uczelni.

Szkolenie w zakresu możliwości programu FlexSim przeprowadził dr Grzegorz Wróbel.

Oprogramowanie  służy do odwzorowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie wizualizacją w 3D. Jego możliwości pozwalają zbudować całą infrastrukturę przedsiębiorstwa oraz zaprojektować  cykl produkcyjny w taki sposób, by przebiegał on jak najpłynniej, w jak najkrótszym czasie oraz generował jak najniższe koszty.

Grę logistyczną w programie TransEdu, podczas której młodzież rywalizowała ze sobą o najwyższy zysk z 1 km z wykorzystaniem zaangażowanej  floty transportowej, przeprowadziła pani Kateryna Lysenko. 

Młodzież jednocześnie uczyła się i świetnie się bawiła.

Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach realizowanej umowy „Klasa patronacka”.

Należy podkreślić rosnące zainteresowanie kształceniem logistycznym zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym, które wynika ze wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych logistyków  na rynku pracy.

Marta Makówka

Andrzej Makówka