Technik logistyk

1. Technik logistyk – wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Według definicji do zadań osób, które pracują w zawodzie logistyka należy dostarczyć: właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu
i komunikacji.

2. Informacje dodatkowe – logistyczne programy komputerowe – w ramach zajęć w doskonale wyposażonych pracowniach logistycznych uczniowie uczą się obsługi programów komputerowych LoMag – program magazynowy, SpedTrans – program spedycyjno-logistyczny, Cartall Truck – program do wytyczania tras transportowych.

Uczniowie uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowych organizowanych w kraju i za granicą.

Młodzież może ubiegać się o uczestnictwo w projekcie unijnym, realizowanym w szkole, dzięki czemu podniesie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe: zdobyć prawo jazdy kategorii C+E, uprawnienia na wózki widłowe, warsztaty logistyczne i zajęcia z doradcą zawodowym, a także uczestniczyć w płatnych wakacyjnych stażach zawodowych 1- i 2 miesięcznych

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu
 

4.  Sylwetka absolwenta

Kierunek ten jest dla uczniów kreatywnych, otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich.

Technik logistyk potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, transportu, dystrybucji w różnych przedsiębiorstwach.

Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Technik logistyk potrafi:

– obsługiwać logistyczne programy komputerowe

– porozumiewać się zawodowym językiem obcym

– sporządzać dokumentację transportowo-spedycyjną

– założyć własną firmę, m.in. transportową, logistyczną czy spedycyjną

5. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. planowania zakupów lub podjąć  działalność gospodarczą na własny rachunek.