W dniu 5 marca 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczestników projektu: „Przedsiębiorczość w praktyce”. Uczestnikami projektu są uczniowie z klasy drugiej i trzeciej  kształcących się w zawodzie – technik ekonomista. 
O tym, jakie obowiązki wobec Urzędu Skarbowego mają przedsiębiorcy, informowali uczestników projektu pracownicy Urzędu Skarbowego w Leżajsku: Pani Elżbieta Mączka – kierownik referatu i Pan Radzisław Barański – starszy ekspert skarbowy.
Specjaliści z urzędu skarbowego zaprezentowali szereg materiałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT. Młodzież przy pomocy ekspertów na podstawie przedstawionych stanów faktycznych oraz opisanych zdarzeń gospodarczych sporządziła rejestr zakupów i sprzedaży VAT, deklaracje VAT – 7 oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Zajęcia są integralną częścią innowacji skarbowo – prawnej. 

Małgorzata Borkowska