Z kim współpracujemy

Home / Z kim współpracujemy

Uczelnie wyższe i Instytucje

 • Uniwersytet Rzeszowski,
  Wydział Filologiczny, Kierunek Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Uniwersytet Rzeszowski,
  Wydział Ekonomii i Wydział Prawa w ramach umowy technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną (patronat)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ)
  w ramach klasy patronackiej technik logistyk
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Matematyki i Informatyki
  umowa dotyczy udziału uczniów w zajęciach laboratoryjnych w pracowni fizyki, oraz w wykładach z fizyki lub informatyki na uczelni
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki- umowa dotyczy: udziału uczniów w programie Kariera Inżyniera udziału w zajęciach informatycznych Regionalnej Akademii ORACLE
 • Politechnika Łódzka Wydział Elektroniki Elektrotechniki i Automatyki
  umowa dotyczy: udziału uczniów w Konkursach z fizyki “Piękne doświadczenia fascynujące wyjaśnienia”, “First Step To Nobell Prize”, oraz “Fascynująca Fizyka”
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologii Polskiej
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Historii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie
 • Urząd Miasta i Urząd Gminy w Leżajsku
  Porozumienie z klasą technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną.
 • Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Leżajsku
  w ramach klasy  technik spedytor z innowacją pożarniczą
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej
 • Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
 • Muzeum Ziemi Leżajskiej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jednostki Wojskowe i Jednostki Straży Pożarnej

Ministerstwo Obrony Narodowej
Jednostka Wojskowa nr 3957
– 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu.
Jednostka Wojskowa nr 3538
– 16 Tczewski Batalion Saperów w Nisku
Związek Strzelecki
“Strzelec” JP

Firmy logistyczne

Omega Pilzno
BMF w Leżajsku
Styropianex w Leżajsku
DHL
Handlopex
Borgwarner