Wyniki matur

Home / Wyniki matur
MATURA 2018 LO T Ogółem
Polska 90,0 % 79 % 86,0 %
Województwo podkarpackie 92,0 % 78 % 87,0 %
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 89,52 %
75 %
87,6 %

 

MATURA 2017 LO T Ogółem
Polska 89 % 76 % 84,5 %
Województwo podkarpackie 90 % 74 % 84,0 %
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 87,46 %
65,12 %
84,54 %

 

MATURA 2016 LO T Ogółem
Polska 89 % 76 % 85 %
Województwo podkarpackie 91 % 74 % 84 %
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 93,40 %
85,41 %
92,21 %

 

MATURA 2015
LO T Ogółem
Polska  brak wyników w maju, czerwcu
i sierpniu z podziałem na szkoły
82 %
Województwo podkarpackie 82 %
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku  87,62 %
 69,64 %
84,72

 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (woj. podkarpackie, woj. lubelskie, woj. małopolskie)
LO – Liceum Ogólnokształcące
T – Technikum

MATURA 2014
LO T Ogółem
Polska 89 % 71 % 82 %
Województwo podkarpackie 90 % 67 % 81 %
Powiat leżajski 87,1 % 50,4 % 74,2 %
OKE w Krakowie 89,3 % 69 % 82 %
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 93,4 % 62,7 % 88,56 %

 

MATURA 2013 LO T Ogółem
Polska 94 % 81 % 88 %
Województwo podkarpackie 93 % 76 % 86 %
Powiat leżajski 91 % 79 % 86 %
OKE w Krakowie – % – % – %
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 91,68 % 79,41 % 89,84 %

 

MATURA 2012 LO T Ogółem
Polska 93 % 73 % 84 %
Województwo podkarpackie 90 % 67 % 80 %
Powiat leżajski 87 % 69 % 78 %
OKE w Krakowie 90 % 69 % 81 %
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
93,46 % 69,44 % 91,32 %

 

MATURA 2011 LO T Ogółem
Polska 93 % 76 % 85 %
Województwo podkarpackie 85,7 % 60,7 % 74,5 %
Powiat leżajski 84,5 % 69,4 % 75,7 %
OKE w Krakowie 93 % 74 % 85 %
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
90,95 % 64,52 % 89,04 %

 

 MATURA 2010 LO T Ogółem
Polska 91 % 70 % 81 %
Województwo podkarpackie 91 % 64,1 % 79,1 %
Powiat leżajski 88,7 % 55,6 % 72,6 %
OKE w Krakowie 90,3 % 65 % 79,5 %
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
96,81 % 64,51 % 94,14 %

 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
(woj. podkarpackie, woj. lubelskie, woj. małopolskie)
LO – Liceum Ogólnokształcące, LP – Liceum Profilowane, T – Technikum

 MATURA 2009 LO LP T Ogółem
Polska 90 % 65 % 70 % 81 %
Województwo podkarpackie 93 % 67 % 69 % 82 %
Powiat leżajski 94 % 54 % 73 % 81 %
OKE w Krakowie 92 % 68 % 70 % 83 %
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
96,51 % 76,67 %
76,09 % 93,08 %

 

 MATURA 2008 LO LP T Ogółem
Polska 89 % 63 % 67 % 79 %
Województwo podkarpackie 92,4 % 69,4 % 69 % 80,3 %
Powiat leżajski 92,18 % 70 % 74,34 % 83,97 %
OKE w Krakowie 91,9 % 70,9 % 70,3 % 81,1 %
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
91,71 % 75 %
93,33 % 90,79 %

 

 MATURA 2007 LO LP T Ogółem
Polska 96 % 81 % 82 % 89 %
Województwo podkarpackie 97,39 % 83,44 % 82,05 % 90,59 %
Powiat leżajski 98,01 % 74,24 % 84,24 % 88,69 %
OKE w Krakowie 96,9 % 84,8 % 83,5 % 91,30 %
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
99,05 % 83,30 %
100 % 97,60 %

 

 MATURA 2006 LO LP T Ogółem
Polska 89,6 % 62 % 65,8 % 79 %
Województwo podkarpackie 91,3 % 64,4 % 64,5 % 79,2 %
Powiat leżajski 95,69 % 68,48 % 75,97 % 83,24 %
OKE w Krakowie 90,5 % 66 % 67,7 % 85,82 %
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
97,30 % 75,38 %
100 % 94,19 %

 

 MATURA 2005 LO LP T Ogółem
Polska 92,5 % 67,1 % 86,5 %
Województwo podkarpackie 93,1 % 66,6 % 86,84 %
Powiat leżajski 92,08 % 57,05 % 76,63 %
OKE w Krakowie 93,3 % 70,7 % 88,49 %
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku
94,1 % 78,67 %
91,05 %