“ZDROWY NAWYK, ZDROWE PIERSI” – Warsztaty profilaktyczne

“ZDROWY NAWYK, ZDROWE PIERSI” – Warsztaty profilaktyczne

“Różowy Październik” od wielu lat uznawany jest na całym świecie za Miesiąc Świadomości Raka Piersi. To szczególny czas, w którym zwracamy uwagę na budowanie odpowiednich nawyków prozdrowotnych.

W dniu 28.10.2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas: 1A, 1B, 2A, 2B, 3AP, 3BP, 3AG i 3BG zorganizowane we współpracy z Kolegium Nauk Medycznych UR oraz Studenckim Kołem Naukowym Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet i Studenckim Kołem Naukowym Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych UR.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią dr n. biol. Martę Kopańską i Panią dr n.o zdr. Joannę Błajdę wraz ze studentkami z kierunków: lekarskiego, fizjoterapii i położnictwa.

Spotkanie miało charakter dwupłaszczyznowy. Pierwszą część wypełniło kompleksowe przygotowanie uczestników z zakresu teorii dotyczącej specyfiki schorzeń piersi oraz ich profilaktyki. Panie studentki w przejrzysty sposób zapoznały uczniów z niezbędnymi zagadnieniami. Tak przygotowani słuchacze przeszli do drugiej część warsztatów, którą były zajęcia praktyczne. Dzięki fantomom kobiecych piersi młodzież uczyła się samobadania i samokontroli oraz rozpoznawania zmian onkologicznych.

W ramach akcji odbył się również konkurs plastyczny pt. “Zdrowy nawyk, zdrowe piersi”. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu w dowolnej technice artystycznej plakatu, promującego świadomość walki z rakiem piersi. Po zakończeniu zajęć warsztatowych nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, któremu przewodził Pan Dyrektor Waldemar Tłuczek.

Lauretami konkursu zostali:

I miejsce – Joanna Pliszka klasa 3BP
II miejsce – Amelia Polubińska klasa 3BP
III miejsce – Anna Ordyczyńska klasa 2B
wyróżnienie – Justyna Kuras klasa 2D
wyróżnienie – Jakub Lewcio klasa 2E

Składamy gorące podziękowania dla Pani dr n. biol. Marty Kopańskiej oraz dla Pani dr n.o zdr. Joanny Błajdy wraz ze studentkami za podzielenie się z nami niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz poświęcony nam czas.

Magdalena Chowaniec
Jadwiga Jarosz-Świdrak