Otwarcie ofert

Protokoły z otwarcia ofert na realizację zadań związanych z projektem "Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży:

- program edukacyjno - kulturalny

- transport

- usługa wspólzarządzania