ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku informuje o unieważnieniu zapytania ofertowegona na realizację usługi programu kulturowego w ramach projektu „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży o numerze 2020-1-PL01-KA102-079948 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku informuje o unieważnieniu zapytania ofertowegona na realizację usługi transportu międzynarodowego i lokalnego w ramach projektu „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079948 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku informuje o unieważnieniu zapytania ofertowegona na realizację usługi współzarządzania projektem „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży o numerze 2020-1-PL01-KA102-079948 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.