Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia pracowni środków transportu

Przedmiotem zamówienia jest zakup doposażenia pracowni środków transportu (sprzęt, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne) w ZSL im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku w projekcie „Spedytor na maksa!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską.

30213100-6 Komputery przenośne

30213300-8 Komputer biurkowy

38652100-1 Projektory

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy do szacowania zamówienia