Ogłoszenie zamówienia na usługę społeczną

Zawiadomienie o wyniku postępowania 1 2

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli ofertę

 

Treść ogłoszenia 1 2

Opis przedmiotu zamówienia 1 2 3 4

Załącznik 1- IWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6A

Załącznik 6B

Załącznik 6C