3FP 3matematyczno-językowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 matematyka GL 105B   j.polski SR 307 Godz.z wych. SR 307 j.angielski-1/2 JP 313
j.angielski-2/2 AM 116
2 7:55- 8:40 r_angielski-1/2 JP 313
r_angielski-2/2 AM 116
matematyka GL 303 j.polski SR 307 j.angielski-1/2 JP 313
j.angielski-2/2 AM 116
j.angielski-1/2 JP 313
j.angielski-2/2 AM 116
3 8:50- 9:35 informatyka-1/2 Bj 109
informatyka-2/2 MB 8
biologia ŚJ 209 matematyka GL 102B W-f-1/2 #w17 wf-7
W-f-2/2 #w18
r_matematyka GL 203
4 9:45-10:30 rel./etyka WP 303 rel./etyka WP 306 r_angielski-1/2 JP 313
r_angielski-2/2 AM 116
chemia CM 209 s_matematyka GL 203
5 10:40-11:25 j.niemiecki-1/3 #n08
j.francuski-2/3 #f08 16
j.hiszpański-3/3 #h08
fizyka BA 208 r_niemiecki-1/3 #rn3
r_francuski-2/3 #rf3 105
r_hiszpański-3/3 #rh3
j.polski SR 307 Podst.przeds EJ 5
6 11:45-12:30 j.niemiecki-1/3 #n08
j.francuski-2/3 #f08 16
j.hiszpański-3/3 #h08
historia MK 205 W-f-1/2 #w17 wf-3
W-f-2/2 #w18
r_matematyka GL 103B j.polski SR 307
7 12:45-13:30 fizyka BA 208 r_angielski-1/2 JP 313
r_angielski-2/2 AM 116
W-f-1/2 #w17 wf-1
W-f-2/2 #w18
r_niemiecki-1/3 #rn3
r_francuski-2/3 #rf3 13
r_hiszpański-3/3 #rh3
geografia ML 203
8 13:45-14:30         historia MK 211
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum