3FP 3matematyczno-językowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 doradz. zaw. 102   j.polski SR 307   j.angielski-1/2 JP 313
j.angielski-2/2 AM 116
2 7:55- 8:40 r_angielski-1/2 JP 313
r_angielski-2/2 AM 116
matematyka GL 110 j.polski SR 307 j.angielski-1/2 JP 313
j.angielski-2/2 AM 116
j.angielski-1/2 JP 313
j.angielski-2/2 AM 116
3 8:50- 9:35 informatyka-1/2 Bj 109
informatyka-2/2 MB 8
fizyka BA 208 matematyka GL 102B W-f-1/2 #w17 wf-7
W-f-2/2 #w18
s_matematyka GL 110
4 9:45-10:30 rel./etyka WP 302 rel./etyka WP 310 r_angielski-1/2 JP 313
r_angielski-2/2 AM 116
historia MK 101 biologia ŚJ 209
5 10:40-11:25 j.niemiecki-1/3 #n08
j.francuski-2/3 #f08 9
j.hiszpański-3/3 #h08
chemia CM 210 r_niemiecki-1/3 #rn3
r_francuski-2/3 #rf3 105
r_hiszpański-3/3 #rh3
r_matematyka GL 18B Podst.przeds EJ 5
6 11:45-12:30 j.niemiecki-1/3 #n08
j.francuski-2/3 #f08 16
j.hiszpański-3/3 #h08
historia MK 205 W-f-1/2 #w17 wf-3
W-f-2/2 #w18
r_matematyka GL 18B j.polski SR 307
7 12:45-13:30 matematyka GL 103B r_angielski-1/2 JP 313
r_angielski-2/2 AM 116
W-f-1/2 #w17 wf-1
W-f-2/2 #w18
j.polski SR 307 geografia ML 304
8 13:45-14:30   Godz.z wych. SR 307     fizyka BA 208
9 14:35-15:20   r_niemiecki-1/3 #rn3
r_francuski-2/3 #rf3 108
r_hiszpański-3/3 #rh3
     
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum