3TLP 3technik logistyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 W-f-1/2 #w19 wf-5
W-f-2/2 #w20
j.polski JC 4a Godz.z wych. JC 4a   doradz. zaw. 106
2 7:55- 8:40 W-f-1/2 #w19 wf-5
W-f-2/2 #w20
geografia ML 104 chemia RP 210 pods. tr(p) TE 203 j.angielski-1/2 Wm 14
proc_mag(p)-2/2 MZ 202
3 8:50- 9:35 matematyka 203 r_matematyka 203 matematyka 203 o_p_mag(p) MZ 202 proc_mag(p)-1/2 106
proc_mag(p)-2/2 MZ 202
4 9:45-10:30 informatyka-1/2 MB 8
informatyka-2/2 Bj 110
j.niemiecki-1/4 #n09
j.hiszpański-3/4 #h09 108
j.rosyjski-4/4 #r09 105
fizyka MA 206 rel./etyka WO 5a j.niemiecki-1/4 #n09
j.hiszpański-3/4 #h09 10
j.rosyjski-4/4 #r09 4a
5 10:40-11:25 pods. tr(p) TE 106 o_p_mag(p) MZ 202 Podst.przeds 106 j.angielski-1/2 Wm 14
j.angielski-2/2 JP 313
W-f-1/2 #w19 wf-5
W-f-2/2 #w20
6 11:45-12:30 p. proc_t(t) EJ 5 pods. tr(p) TE 102 proc_mag(p)-1/2 106
proc_mag(p)-2/2 MZ 202
matematyka 203 j.polski JC 4a
7 12:45-13:30 historia PD 205 biologia ŚJ 209 rel./etyka WO 4a p. proc_t(t) EJ 5 j.polski JC 4a
8 13:45-14:30 historia PD 205 proc_mag(p)-1/2 106
j.angielski-2/2 JP 313
  d_proc_tr(p) 106 r_geografia ML 103
9 14:35-15:20       proc_mag(p)-1/2 106
proc_mag(p)-2/2 MZ 202
 
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum