2W 2wojskowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 fizyka BA 208 j.polski SR 307 r_matematyka MS 304   matematyka MS 304
2 7:55- 8:40 geografia ŚA 103 historia AB 210 r_matematyka MS 304 informatyka-1/2 KR 109
informatyka-2/2 MB 8
rel./etyka WO NS1
3 8:50- 9:35 matematyka MS 304 j.angielski-1/2 Wm 14
j.angielski-2/2 DX 107
chemia RP 210 j.angielski-1/2 Wm 14
j.angielski-2/2 DX 107
rel./etyka WO NS1
4 9:45-10:30 matematyka MS 304 Podst.przeds 106 j.niemiecki-1/4 #n11
j.francuski-2/4 #f11 105
j.hiszpański-3/4 #h11
j.rosyjski-4/4 #r11 115
r_matematyka MS 304 W-f-1/2 RA wf-2
W-f-2/2 TR wf-1
5 10:40-11:25 WOS SR 307 W-f-1/2 RA wf-S1
W-f-2/2 TR wf-8
biologia BN 210 j.niemiecki-1/4 #n11
j.francuski-2/4 #f11 105
j.hiszpański-3/4 #h11
j.rosyjski-4/4 #r11 309
W-f-1/2 RA wf-1
W-f-2/2 TR wf-2
6 11:45-12:30 j.angielski-1/2 Wm 14
j.angielski-2/2 DX 107
W-f-1/2 RA wf-6
W-f-2/2 TR wf-5
biologia BN 210 j.polski SR 307 PW RA NS1
7 12:45-13:30 j.polski SR 307 r_biologia BN 310 historia AB 102 chemia RP 210 Godz.z wych. RA NS1
8 13:45-14:30 j.polski SR 307 matematyka MS 304 geografia ŚA 103 r_biologia BN 310  
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum