Rekrutacja 2022

Home / Rekrutacja 2022

Oferta edukacyjna 2022/2023
dla absolwentów szkół podstawowych

Lista podręczników
na rok szkolny 2022/2023
zostanie opublikowana 11 lipca 2022 r.

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail:

rekrutacja@zslchrobry.lezajsk.pl

Punkt rekrutacyjny
znajduje się w sali nr 7 (parter szkoły)

ZAPRASZAMY !!!

W postępowaniu rekrutacyjnym można otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

maksymalnie 100 punktów za:
– oceny ze świadectwa
– świadectwo z wyróżnieniem
– osiągnięcia (zapisane na świadectwie)
– aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu (zapisane na świadectwie)

maksymalnie 100 punktów za:
– wyniki z egzaminu ósmoklasisty

REGULAMINY i AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Zarządzenie Nr 1 / 2022
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Nr 5/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. oraz Nr 7/2022 z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej


POBIERZ plakat ( png , pdf )


POBIERZ ulotkę ( png , pdf )