Obóz szkoleniowy w Ożannie

W dniach 18-20 września w Ożannie odbył się obóz szkoleniowy dla uczniów klasy wojskowej i pożarniczej. W zgrupowaniu udział wzięło 50. uczniów pod opieką nauczycieli i instruktorów, którzy prowadzili zajęcia szkoleniowe. Obóz rozpoczął się od przemarszu z placu szkolnego w kierunku ośrodka Zespołu Szkół Licealnych w Ożannie. Następnie, po dotarciu na miejsce i rozbiciu obozowiska, rozpoczął się etap szkolenia, który obejmował: podstawy musztry, regulaminy, taktykę, maskowanie, rzut granatem, postawy strzeleckie, pokonywanie terenu różnymi sposobami, OPBMR, budowę stanowiska ogniowego dla jednego strzelca w postawie leżącej, ładowanie amunicji do magazynka.
Wszyscy wrócili zadowoleni ze zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności.