Szkolenie “Floryda”

W dniu 23.02 odbyło się szkolenie Jednostki Strzeleckiej 2035 w rejonie zalewu Floryda w Leżajsku. W szkoleniu brali udział strzelcy z plutonu I i III. Pluton 1 odbywał zajęcia z musztry zespołowej i topografii doskonaląc umiejętności posługiwania się kompasem podczas marszu na azymut (pętla 2km). Pluton 3 szkolił się z zakresu taktyki – sygnały dowodzenia i marsz ubezpieczony, topografii, pracy na broni – składanie i rozkładanie kbk AK, ratownictwa pola walki i samoobrony.