Wojskowy Dzień Szkoleniowy w Nisku

W dniu 28.09 uczniowie klasy II wojskowej uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym na terenie Jednostki Wojskowej w Nisku, który od tego roku realizują zgodnie z pilotażowym programem MON “Edukacja Wojskowa”. Zajęcia odbywały się pod okiem żołnierzy – instruktorów z 16 batalionu saperów w Nisku. Tematyką 1 szkolenia zgodnie z programem nauczania była: musztra indywidualna i zespołowa, zajęcia z wychowania fizyczne, zapoznanie z wyposażeniem żołnierza podczas marszu i OPBMR.