Wojskowy Dzień Szkoleniowy

W dniu 12.10 grupa “kadetów” z klasy objętej pilotażowym programem nauczania klas mundurowych Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła kolejne szkolenie w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa. Zajęcia były realizowane na terenie 16 batalionu saperów w Nisku. Uczniowie przeszli szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią – B.L.O.S., szkolenie strzeleckie na trenażerze “cyklop” – zgrywanie przyrządów celowniczych, rzut granatem ćwiczebnym RG 42 oraz przygotowania do działania na polu walki.