Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

Powiat Leżajski ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w branży w powiecie leżajskim” dla zawodu technik logistyk

Treść ogłoszenia

Karta zgłoszenia (.pdf)

Karta zgłoszenia (.doc)