DOWÓDZTWO JS 2035

Dowódca Jednostki
insp. ZS Waldemar Tłuczek

Zastępca Dowódcy ds. szkoleniowych
st. chor. ZS Adrian Rauza

Zastępca Dowódcy ds. logistycznych
chor.  ZS Rafał Tuleja

Kapelan JS 2035
ks. chor. ZS Wacław Zygarowicz

Władze Związku

Komendant:
insp. ZS Marek Matuła

 

DOWÓDZTWO OKRĘGU POŁUDNIOWO - WSCHODNIEGO

Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego
insp. ZS Marek STRĄCZEK

 

I ZASTĘPCA DOWÓDCY PŁD. - WSCH. OKRĘGU ZS „STRZELEC" JP
insp. ZS Tomasz KANTOR

ZASTĘPCA DOWÓDCY PŁD. - WSCH. OKRĘGU ZS „STRZELEC" JP
DS. WYCHOWAWCZYCH
insp. ZS Waldemar TŁUCZEK

ZASTĘPCA DOWÓDCY PŁD. - WSCH. OKRĘGU ZS „STRZELEC" JP SZEF SZTABU
insp. ZS Piotr PANEK

ZASTĘPCA DOWÓDCY PŁD. - WSCH. OKRĘGU ZS „STRZELEC" JP
DS. ORLĄT
mł. insp. ZS Henryk KLIMEK

 

SZEF WYDZIAŁU SZKOLENIOWEGO
st. chor. ZS Damian Bieńko
SZEF WYDZIAŁU LOGISTYCZNEGO

chor. ZS Marcin TUBIELEWICZ
SZEF WYDZIAŁU PERSONALNEGO

chor. ZS Roman GŁOWACZ
SZEF WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO
chor. ZS Robert PIECZONKA

OFICER DS. MEDIÓW
st. chor. ZS Paweł REJMAN